Bilaga om avgifter och betalningsvillkor för SDK

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A:1.2.6
Version: 1.5

För närvarande tas det inte ut någon avgift för deltagarorganisation vid nyttjande av SDK.

  • Om federationsägaren i enlighet med lag, förordning eller annan författning eller av annat skäl beslutar att ta ut en avgift för deltagarorganisationens nyttjande av SDK eller vissa federationskomponenter ska deltagarorganisationen erlägga sådana avgifter till federationsägaren.
  • Federationsägaren ska meddela deltagarorganisationen i så god tid som möjligt innan sådan avgift införs.
  • Om federationsägaren tar ut en avgift för deltagarorganisationens nyttjande av SDK eller vissa federationskomponenter ska avgiften betalas i enlighet med de betalningsvillkor som federationsägaren anger.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: