Vårt uppdrag

Den digitala utvecklingen påverkar hela vårt samhälle, allt från hur vi hanterar vardagliga sysslor till hur vi arbetar eller studerar. Digitaliseringen skapar möjligheter för en enklare, öppnare och effektivare offentlig förvaltning.

Vår vision på Digg är ett hållbart välfärdssamhälle som möter människors framtida behov. För att uppnå den tror vi att digitalisering är ett viktigt verktyg. Vi arbetar med att öka takten i den offentliga förvaltningens digitalisering genom att utveckla byggblock, principer och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer också att digital offentlig service är tillgänglig för alla.

Vi ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och arbetar tillsammans med övriga aktörer för att utveckla den ytterligare både nationellt och internationellt. Genom analyser och rapporter hjälper vi också regeringen i utvecklingen av den digitala förvaltningen.

Det är genom att använda data på ett klokt sätt som vi kan skapa nytta i samhället. Digg stöttar andra offentliga aktörer i att både tillgängliggöra och använda data, att utgå från användarnas behov och ta tillvara innovationskraften som finns.

Våra uppgifter

Digg ska samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Diggs huvudsakliga uppgifter är att:

  • Samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen.
  • Ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.
  • Bistå regeringen med underlag för den offentliga förvaltningen och av samhällets digitalisering. I detta ingår att följa upp, analysera och beskriva den utvecklingen.

Styrning och uppföljning

Diggs uppdragsgivare är regeringen och vi lyder under Finansdepartementet, med ansvarigt statsråd Erik Slottner, civilminister. Övergripande mål och ekonomiska ramar ges från regeringen via det årliga regleringsbrevet.

Digg leds av generaldirektör Anna Eriksson. Som stöd finns ett rådgivande organ vars ledamöter utses av regeringen.

Presentationsfilm

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: