Förteckning över behöriga myndigheter

Digg har uppdraget att föra en förteckning över de aktörer som omfattas av SDG-förordningen. På den här sidan kan du läsa om förteckningen, hur du anmäler att din organisation omfattas av förordningen samt hur du informerar om ändringar.

Vad betyder behörig myndighet?

De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. Om ni har gjort den juridiska tolkningen att ni omfattas så behöver vi få information från er. Information som inkommer till Digg kommer delvis att visas i den förteckning som Digg tillhandahåller på digg.se.

Förteckningen uppdelad efter sektorer

För att du enklare ska hitta aktörer inom din målgrupp har vi delat upp förteckningen i ett antal målgrupper. Uppdelning har skett utifrån:

  • Statliga myndigheter
  • Lärosäten
  • Kommunala myndigheter
  • Privata aktörer

Separat förteckning över ansvariga för bilaga III

En separat förteckning över vilka behöriga myndigheter som ansvarar för Bilaga III – Hjälp- och problemlösningstjänster finns på sidan Tillhandahålla hjälp- och problemlösningstjänster.

Vad innebär de olika koderna?

De olika koderna i tabellerna står för olika områden i SDG-förordningen. Du hittar en förklaring på svenska för koderna på sidan förklaringstabell.

Om uppgifterna inte stämmer?

Förteckningen baseras på information som Digg har fått från behöriga myndigheter och utgår ifrån den enskilda aktörens egna bedömning. Om informationen inte stämmer så kontakta oss via våra webbformulär för att anmäla behörig myndighet eller ändra uppgifter.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: