7 Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen ska redogöra för de kostnader som är kopplade till att nå de milstolpar som beskrivs i färdplanen. Analysen görs rullande för innevarande år och de kommande tre åren.

Finansieringsanalys 2023-2026

Innevarande år

Utveckling

Förvaltning

Totalt

År 1 (2023)

2 500

1500

3500

År 2 (2024)

3 000

1500

4500

År 3 (2025)

2 000

3000

5000

År 4 (2026)

2 000

3000

5000

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: