Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation (SDK) erbjuder ett tryggt, enkelt, effektivt och säkert sätt att skicka känslig och sekretessklassad information mellan den offentliga sektorns olika aktörer. På denna webbplats finns all information som krävs för att olika typer av organisationer ska kunna ansluta till SDK.


Vad är Säker digital kommunikation?

Vill du veta mer om SDK och varför man som organisation i den offentliga sektorn bör ansluta? Här berättar vi mer om vad SDK , vilka fördelar det innebär och vilken nytta man har som ansluten.

Vilka är anslutna till SDK?

Säker digital kommunikation bygger på att kommuner, regioner och statliga myndigheter ansluter och använder tjänsten. Här kan du se vilka som är ansluta just nu.

SDK för dig som deltagarorganisation

Läs mer om SDK:s regelverk samt styrande bilagor, beskrivningar av SDK:s komponenter och specifikationer. Här finns all information du behöver från det att beslutet är taget och hela vägen fram till anslutning.

Driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation för SDK och plattformen eDelivery.

Nyheter om SDK (digg.se)

Kalender