Distribution av intyg

För dig inom offentlig sektor som behöver stöd och rekommendationer runt distribution av intyg.

Distribuera intyg

När man pratar om att distribuera intyg, så gäller det främst för de scenarios där intyg behöver hanteras av en handläggare. Då kan man inte erbjuda direkt nedladdning till en "wallet" eller nedladdningsbar PDF. Om individen och handläggaren befinner sig på samma plats eller om individen besöker ett serviceombud, kan visserligen ett intyg skrivas och lämnas ut mot uppvisande av giltig ID handling. I andra fall bör intyg distribueras till en digital brevlåda i första hand. Det finns idag inga hinder ur ett rättsligt perspektiv som gör det mindre säkert att skicka ut ett intyg via digital post än exempelvis som rekommenderat brev. Det krävs e-legitimation för att logga in och hämta sin digitalpost. Ur ett miljö- och kostnadsperspektiv är det att föredra, framför allt om kuvertering och postning kräver manuell hantering.

Digitala brevlådor

Förmedlingsadressregistret (FaR) är en nationell databas som innehåller information om en individ vill ha sin post digitalt och med vilken brevlådeoperatör. Anrop måste först göras med FaR för att få reda på om individen vill ha sin post digitalt och till vilken brevlådeoperatör som inyget ska distribueras till.

För varje intyg som skapades i Covidbevisprojektet genom e-tjänsten, så skickades beviset per automatik till individens digitala brevlåda om det fanns någon registrerad. Antalet registrerade personer som ville ha digitalpost ökade dramatiskt, vilket får ses som en mycket positiv utveckling då det minskar kostnader kopplade till kuvertering och brevutskick.

Utskriftstjänst

Försäkringskassan har en utskriftscentral som automatiserar hanteringen av postutskick genom att skriva ut, kuvertera och skicka post till den adress som finns i försättsbladet. PDF inkl. försättsblad med adress paketeras i ZIP-filer och laddas upp till Försäkringskassans SFTP-yta. Det finns exempel på andra utskriftscentraler som används inom offentlig sektor, exempelvis Strålfors (Postnord). Utskriftstjänster fungerar dock inte för:

  • Personer med skyddad folkbokföring
  • Personer som saknar en adress i Navet
  • Personer med sekretessmarkering

Under Covidbevisprojektet kunde eHälsomyndigheten efter anslutning av utskriftstjänsten beta av de 84 000 blanketter som låg i kö för manuell handläggning och därefter hålla en handläggningstid på dagsnivå. Som mest var handläggningstiden uppe i nivåer runt 30 dagar.

Direkt distribution

Nedladdningsbar PDF

I de fall användaren i en e-tjänst begär ett intyg, kan det presenteras och laddas ner direkt till användaren. När intyget transporteras i en 2D kod kan man till och med ta en skärmdump och använda för verifiering tillsammans med sin ID-handling, förutsatt att giltighetstiden inte hinner gå ut.

Traditionell digital plånbok (Wallet)

E-tjänster kan även erbjuda möjlighet att transformera intyg för nedladdning och lagring i en traditionell ”Wallet”. Dessa plånböcker är inte det samma som identitetsplånböcker och SSI ekosystem.

Identitetsplånböcker (EU-plånboken)

Identitetsplånböcker lagrar verifierbara intyg i ett specifikt dataformat (VC format) för att kunna kombinera ID och attribut i verifierbara presentationer. I detta ekosystem så är inte distribuering valbart på samma sätt som för biljettintyg. Distribution sker genom att en säker kommnunikationskanal mellan utfärdare och innehavare.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: