Driftinformation för Säker digital kommunikation (SDK)

Här kan du se driftinformation för Säker digital kommunikation (SDK) vilket också inkluderar driftinformation för plattformen E-delivery. Du får information om planerade driftavbrott och pågående fel vi känner till.

Som deltagarorganisation och tjänsteleverantör förväntas du prenumerera på driftinformation för SDK. Här kommer information att förmedlas som är nödvändig för att hålla sig uppdaterad kring till exempel driftstörningar och uppdateringar av SDK. Informationen gäller både testmiljön och produktionsmiljön.

Du kan prenumerera på driftinformationen via vårt RSS-flöde. För att kunna läsa RSS-flöden behöver du en RSS-läsare. RSS-läsare finns ofta tillgängliga som appar till telefonen, i datorns webbläsare eller i mailprogram.

Prenumerera via RSS

Om RSS

RSS innebär att du kan prenumerera på nyheter och uppdateringar på webbplatser, som till exempel driftinformation från SDK. För att göra det behöver du en RSS-läsare. De finns som appar i telefonen, som tillägg till datorns webbläsare eller i datorns e-postprogram. För att prenumerera klickar du på länken ovan och kopierar adressen i webbläsarens adressfält. Det är den adressen du sedan använder i din RSS-läsare för att aktivera RSS-flödet.

Publicerad driftinformation

Releaseinformation

Här kan du läsa mer om den releaseinformation som gäller för SDK, oavsett om du här till en deltagarorganisation, en leverantör av meddelandesysten eller är accesspunktsleverantör.

Här finns information om planerade releaser samt releasenotes för redan genomförda releaser.

Releaseinformation