10 Finansieringsanalys

Byggblocket är en del av, och finansieras då av regeringsuppdraget ”Ändring av uppdraget att vara projektledare för utvecklingen av en digital infrastruktur för vaccinationsintyg” (diarienummer: I2022/00699), som även fortlöper under 2023.

Byggblockets värdeerbjudande i närtid syftar till att stärka offentlig förvaltnings förmåga att hantera framtida akuta och samhällskritiska händelser. Därför kan ett alternativ för en eventuell fortsatta finansieringen efter år 2023 vara att ansöka om finansiering från MSB via anslag 2:4 Krisberedskap Länk till annan webbplats.. Varje år ger regeringen MSB i uppdrag att fördela cirka en miljard kronor genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga. Ansökan för finansiering för år 2024 görs under föregående år, alltså under 2023.

För att genomföra föreslagen färdplan och utveckla tänkta leverabler under 2023 anses tre heltidsresurser krävas, en uppdragsledare, en lösningsarkitekt samt en nivå 4 utvecklare/systemarkitekt. Utöver det uppskattas behovet av en jurist samt en informationssäkerhetsspecialist á 160 respektive 120 timmar behövas för vidare utredningsaktiviteter. Med januari månad avsatt för ledtid för att invänta svar från OpSam och TakSam förväntas arbetet kunna dra igång i februari 2023.

Resurs

Antal

Beläggning

Timpris

Veckor

Total

Uppdragsledare

1

100%

1089

42

1 829 520 kr

Lösningsarkitekt

1

100%

1089

41

1 785 960 kr

Utvecklare/systemarkitekt

(nivå 4)

1

100%

1089

41

1 785 960 kr

Jurist

1


1089

4

174 240 kr

Informationssäkerhets-speciallist

1


1089

3

130 680 kr

Summa

5 706 360 kr

Oförutsedda utgifter,

+ 20%

1 141 272 kr
Estimerad budget

6 847 632 kr

Kostnader för utvecklingsfasen uppskattas vara resurserna som är med i framtagandet och testandet av ramverk och beredskap. Resterande kostnader anses försumbara, förutsatt att inte MSB vill att man köper in någon form av hårdvara kopplat till beredskapshantering för att förvara på hyllan.

Efter avslutad utvecklingsfas vid årsskiftet 2023/2024 förväntas byggblocket gå in i en förvaltningsfas för att upprätthålla och säkerställa ramverkets och beredskapshanteringens funktion och relevans. Dessutom rekommenderas planeringen för det fortsatta arbetet med att stödja för anslutning och nyttjandet av EU-plånboken utföras under 2023. Kostnader kopplat till förvaltning och stöd till EU-plånboken behöver estimeras i nästa fas när byggblocket har mer information om det fortsatta arbetet.

Nedan följer ett grovt estimat av byggblockets budget för år 2023–2026.

År

Utveckling (tkr)

Förvaltning (tkr)

Totalt (tkr)

2023

6 850


6 850

2024

250

1 750

2 000

2025

250

1 750

2 000

2026

250

1 750

2 000

Totalt

7 600

5 250

12 850Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: