8 Beroenden


Myndighet/byggblock

Beroende

MSB

Har det övergripande ansvaret för att stödja samhällets beredskap. Sektorsansvarig myndighet för beredskapssektor Räddningstjänst/skydd av civilbefolkningen, som identifierats som berörd beredskapssektor. Bör vara en naturlig samarbetspart i det fortsatta arbetet

Socialstyrelsen

Sektorsansvarig myndighet för beredskapssektor Hälsa, vård & omsorg, som identifierats som berörd beredskapssektor

E-hälsomyndigheten

Högst inblandade i arbetet med lösningen för covidbevis. Ansvarar för drift och förvaltning av lösningen för covidbevis

Byggblock Identitet

Arbetar med EU-plånboken, samarbete med dem är avgörande för att planera det fortsatta arbetet att stödja aktörer att utfärda och verifiera attributsintyg för den kommande EU-plånboken

Byggblock Auktorisation

Behörighetshantering för portaltjänster

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: