Identitetsmatchning

För att logga in i en digital tjänst i Sverige behövs oftast ett svenskt person- eller samordningsnummer. Det gör det svårt för de som har en e-legitimation från ett land där man inte använder personnummer så som vi gör i Sverige. Identitetsmatchning ska komplettera informationen i en utländsk e-legitimation med svenskt person- eller samordningsnummer.

Den information som finns med från en utländsk e-legitimation är förnamn, efternamn, födelsedatum samt en utländsk identitetsbeteckning. Eftersom informationen om den svenska identitetsbeteckningen saknas kan inte användarens inloggning kopplas till ärenden och information hos den förlitande parten, alltså den som erbjuder inloggning i sin tjänst.

Personer som saknar tidigare koppling till Sverige dvs. inte har ett person- eller samordningsnummer kommer inte att kunna använda identitetsmatchning.

Matchningsgrad och tillförlitlighet

Tjänsten innebär att man kommer att kunna få en identitetsmatchning på olika nivåer. Matchningsgraden är måttet på tillförlitlighet på matchningen och baseras på hur mycket av informationen i de svenska systemen och i den utländska e-legitimationen som går att verifiera. Desto mer information som stämmer, desto högre tillförlitlighet och matchningsgrad. Matchningsgraden påverkar vad den som loggar in kommer att kunna få tillgång till för tjänster. Att få pengar utbetalt kommer troligtvis att kräva en högre matchningsgrad än att exempelvis ställa ett barn i kö till förskoleplats.

För att bli matchad även på den lägsta matchningsgraden krävs givetvis att en rad krav uppfylls. Förutom rätt namn och födelsedag måste personen bland annat även vara utvandrad och fortfarande vid liv. Om personen delar namn och födelsedag med annan person i de svenska systemen så att det finns risk för hopblandning med någon annan så kommer denne inte bli matchad direkt. Då kan personen behöva komplettera sin identitetsmatchning genom att scanna sitt svenska pass eller be en nära anhörig i Sverige att bekräfta matchningen. Dessa åtgärder kan också användas för att öka matchningsgraden för att få tillgång till fler tjänster.

Single digital gateway (SDG) är en EU-förordning med syfte att tillhandahålla information via en gemensam digital ingång genom att göra det möjligt att utföra ärenden online över landsgränser och minska administration för privatpersoner och företag. För att detta ska fungera behöver personer som bor i ett annat EU-land kunna använda sin e-legitimation för att logga in i svenska system. Ett sätt att få detta att fungera kan i vissa fall vara att informationen från e-legitimationen kompletteras med svensk identitetsbeteckning.

Status för Identitetsmatchningsprojektet

För att underlätta för offentliga aktörer som erbjuder inloggning med e-legitimation att också tillhandhålla tjänster till personer med utländsk e-legitimation har Digg drivit ett projekt för att ta fram den tjänst som beskrivs ovan, för att alla inte ska behöva ta fram en egen lösning. Det är upp till varje förlitande part att välja att använda Diggs lösning eller att utveckla en egen.

Utvecklingen av tjänsten är relativt klar och just nu håller vi på att sätta upp en testmiljö hos vår driftspartner. Därefter ska tjänsten tillgänglighetsgranskas och anpassas för drift. Kring årsskiftet 2025 hoppas vi kunna ge förlitande parter tillgång till testmiljön och mer information om vilka förutsättningar som krävs för att applicera identitetsmatchning i sina tjänster.

Innan tjänsten kan tas i bruk behöver Digg klargöra vissa juridiska förutsättningar vilket bl.a. innefattar att utreda hur uppgifter från det svenska folkbokföringsregistret ska kunna matchas med uppgifter från informationen i en utländsk e-legitimation. Här har vi en hel del arbete kvar och det är svårt att avgöra när detta kommer bli klart då vi ännu inte vet vilka författningsändringar som kan bli aktuella.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: