Juridiska perspektivet

De juridiska förutsättningarna för digital samverkan varierar mellan olika organisationer. Utöver det gemensamma författningsstödet har enskilda offentliga organisationer specifika författningar att förhålla sig till. Juridisk samverkan mellan offentliga organisationer förutsätter kompetens i frågor om digitalisering och digital samverkan.

Offentliga organisationer behöver bidra till att författningsstödet utvecklas mot att stödja en digital hantering och ändamålsenlig samverkan utifrån privatpersoners och företags perspektiv. Detta kan ske på olika sätt:

  • Genom att ta tillvara möjligheten att påverka planerat och pågående arbete med utformning av internationella, europeiska och nationella rättsakter – så att de blir teknikneutrala och ger bättre förutsättningar för högre utväxling av digitaliseringsarbetet
  • Genom att aktivt och kontinuerligt bidra med underlag till ansvariga departement över författningsstöd som behöver anpassas till att stödja digitaliseringen
  • Organisationer med föreskriftsrätt eller som ger ut allmänna råd eller liknande produkter behöver arbeta på ett strukturerat sätt med att få in digitaliseringsfrågor i de produkter som ges ut av organisationen
  • Genom att belysa digitaliseringsfrågor på ett strukturerat och konsekvent sätt i remisshanteringen av författningsförslag från regeringen

10. Ge stöd och vägledning om digitalisering och samverkan

Anställda inom offentliga organisationer som arbetar med att utveckla författningsstödet, allmänna råd eller motsvarande produkter behöver få stöd och vägledning i frågor om digitalisering och digital samverkan.

11. Identifiera hinder och möjligheter för digital samverkan

Offentliga organisationer bör i remissförfarandet av författningsförslag, samt internationella rättsakter, identifiera hinder för digital samverkan samt påvisa vilka möjligheter som digitaliseringen kan bidra med.

De juridiska aspekterna av digital samverkan behöver vara med tidigt i utvecklingsarbetet. Beroende på de juridiska förutsättningarna kan utformning av offentliga tjänster påverkas, alternativ visa att det saknas juridiska förutsättningar för att ta fram aktuell tjänst. De juridiska aspekterna behöver belysas tidigt för att stödja och möjliggöra digital samverkan mellan offentliga tjänster, öka möjligheterna att vidareutnyttja befintliga it-lösningar och därmed till att minska kostnaderna och genomförandetiden.

12. Det juridiska perspektivet ska vara med från början

Offentliga organisationer ska säkerställa att det juridiska perspektivet kommer in tidigt i utvecklingsarbetet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: