Leverera e-tjänstelegitimationer

Det ska bli möjligt för medarbetare att använda arbetsgivarens e-legitimation i många olika digitala tjänster. Nu finns avtal som stödjer detta. Tanken är att arbetsgivarens e-legitimation ska fungera över organisationsgränser. Här kan läsa om hur du tecknar avtal för att bli leverantör av e-legitimering kopplad till e-tjänstelegitimationer.

Så fungerar avtal om förbetald e-legitimering

När en medarbetare i en organisation ska logga in i en annan organisations e-tjänster är det viktigt att medarbetarens e-legitimation finns med i listan över valbara e-legitimationer. Detta kan också vara infört som så kallad single sign-on och kanske görs många sådana inloggningar varje dag. E-legitimationen är då ett arbetsredskap som arbetsgivaren skaffar och kallas därför e-tjänstelegitimation.

Digg erbjuder ett avtal som kopplar ihop e-tjänstelegitimationer med e-tjänster. Avtalet möjliggör leverans av standardiserade identitetsintyg som inte måste innehålla personnummer.

Vad innebär förbetald e-legitimering?

Förbetald e-legitimering innebär att avtalet är ersättningslöst. Det kostar inte e-tjänsten något att vara med i avtalet och leveransen består av identitetsintyg från e-tjänstelegitimationer som har godkänts av Digg. Med förbetalt menas att arbetsgivaren har skaffat e-tjänstelegitimationen mot ersättning. Hur den ersättningen är utformad ligger utanför detta e-legitimeringsavtal.

Genom avtalet får förlitande parter möjlighet att ta emot e-tjänstelegitimationer i sina e-tjänster. Alla e-tjänstelegitimationer som ingår i avtalet har granskats och godkänts av Digg.

Det är kostnadsfritt för förlitande parter med e-tjänster att teckna avtalet. Det beror på att de ingående leverantörerna redan har fått betalt av arbetsgivaren som har skaffat e-tjänstelegitimationer till sina anställda. Hur ersättningen för de anställdas e-tjänstelegitimationer är utformad ligger utanför detta avtal.

Vem kan teckna avtalet?

Avtalet kan tecknas av er som är granskade och godkända av Digg enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på tillitsnivå 2, 3 eller 4.

Så skickar du in ansökan

2. Fyll i och skriv under avtal om Förbetald e-legitimering

Fyll i och skriv under två exemplar av avtalet:

Anslutningsavtal för leverantör av e-legitimation (Word, 121 KB) Word, 121.2 kB.

3. Skicka avtalet till oss

Skicka två exemplar av avtalet till:

Digg
Box 14
851 02 Sundsvall

När vi har tagit emot avtalen skriver vi under dem och skickar tillbaka ett exemplar av avtalet till er.

4. Anslut till Sweden Connect

För att en användare ska kunna legitimera sig i e-tjänsten behöver er IdP bli godkänd av Digg. Efter det registrerar ni metadata om er legitimeringstjänst (IdP) i Sweden Connects metadataregister. E-tjänsten (SP) som ni ska kommunicera med hämtar sedan er metadata ur registret. Ni hämtar metadata om e-tjänsterna som är med i samma avtal.

På webbplatsen swedenconnect.se hittar du samlad information som du behöver för att ansluta till Sweden Connect.

Anslut till Sweden Connect Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: