Resultat av ingående övervakning

Under en tillsynsperiod granskar Digg webbtillgängligheten på ett antal offentliga aktörers webbplatser. Här hittar du resultatet från den ingående övervakningen.

Granskade webbplatser 2022

Webbplats (aktör)

Granskning

av.se (Arbetsmiljöverket)

89

e-tjanster.1177.se (Inera AB, 1177 e-tjänster)

106

fra.se (Försvarets radioanstalt)

44

livsmedelsverket.se (Livsmedelsverket)

88

karlskoga.se (Karlskoga kommun)

106

mfof.se (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd)

113

pensionsmyndigheten.se (Pensionsmyndigheten)

139

statenspersonadressregister.se (Statens personadressregister)

27

spv.se (Statens tjänstepensionsverk)

70

trafikverket.se (Trafikverket)

52

Tabellen Granskade webbplatser 2022 uppdaterades den 2 februari 2023.

Ju fler brister desto högre resultatsiffra

Upptäcker vi tillgänglighetsbrister när vi granskar en webbplats markerar vi dessa i ett granskningsprotokoll. Ju fler brister desto högre resultatsiffra.

Förklaring av resultat och tabell

Resultat presenteras i tre nivåer:

 • 0-9 (grön): webbplatsen har bra tillgänglighet.
 • 10-79 (gul): webbplatsen är svår att använda för många personer.
 • ≥80 (röd): webbplatsen är mycket svår eller omöjlig att använda för många personer.

Förklaring av tabell:

 • Webbplats: I denna kolumn finns information om webbplatsens namn.
 • Granskning: I kolumnen finns resultatsiffran från den första granskningen av webbplatsen
 • Omgranskning: I kolumnen finns resultatsiffran från eventuell omgranskning. I de fall tabellcellen är tom har Digg inte genomfört någon omgranskning.

Vanliga brister på granskade webbplatser

För de webbplatser som inte klarat kraven på tillgänglighet är det oftast några brister som är återkommande. Här har vi listat de sex vanligaste bristerna.

Fel på html-kod

Det gör att skärmläsare, ett verktyg som läser upp vad som står, inte kan tolka sidan och tappar bort sig.

Se till att koden validerar (Webbriktlinjer)

Otydligt vad som är vad

Vad är huvudrubrik eller vad är underrubrik? Är det text, en punktlista eller en tabell? Märk upp texten så att en skärmläsare kan läsa så det blir begripligt.

Förmedla information, struktur och relationer i koden (Webbriktlinjer)

Vad är i fokus?

Om man använder tangentbordet för att navigera på en sida så behöver det vara tydligt vad som är i fokus. Annars vet man inte vad som händer när man trycker enter.

Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (Webbriktlinjer)

Vilket språk är det?

Låneord är vanliga och om man inte anger vilket språk ordet kommer ifrån kommer en skärmläsare uttala ordet fel.

Ange språkförändringar i koden (Webbriktlinjer)

Dålig kontrast

Om det är dålig kontrast mellan till exempel textfärg och bakgrund så syns det inte så bra vad det står om man har synnedsättning eller nedsatt färgseende.

Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund (Webbriktlinjer)

Alt-texter saknas

Om bilden inte bara är dekorativ utan innehåller information så behöver bilden en alt-text. Den som inte kan se bilden får då den uppläst.

Beskriv med text allt innehåll som inte är text (Webbriktlinjer)

Film: Hur går det med tillgängligheten på webben?

Längd: 1:24 minuter.

Vanliga frågor och svar

Resultatsiffran beräknas med en formel som tar hänsyn både till hur många tillgänglighetsbrister det finns och hur allvarliga bristerna är. Hur allvarlig en brist är beror bland annat på hur många användningssituationer den påverkar, och hur mycket. En användningssituation kan jämföras med en funktionsnedsättning, till exempel ”utan synförmåga” eller ”nedsatt finmotorik”.

Användningssituationerna finns angivna specificeras i EN 301 549 där de kallas functional performance statements och är följande:

 • Utan syn
 • Nedsatt syn
 • Utan färgseende
 • Utan hörsel
 • Nedsatt hörsel
 • Utan talförmåga
 • Nedsatt motorik
 • Nedsatt rörlighet
 • Känslighet för flimmer
 • Nedsatt kognition

Resultatsiffran baseras på tillgänglighetsbrister som finns på granskade webbsidor. Resultaten från granskade dokument ingår inte.

Digg omgranskar en webbplats efter att den offentliga aktören meddelat oss att de rättat tillgänglighetsbristerna som vi påpekade vid den första granskningen.

Från 2022 omgranskar Digg enbart ett stickprov av de brister som upptäcktes vid första granskningen. Det innebär att vi inte kan ta fram en resultatsiffra för omgranskningen som går att jämföra med den ursprungliga resultatsiffran från första granskningen. Därför redovisar vi inte heller någon resultatsiffra för webbplatser som omgranskats från 2022 och framåt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: