Byggblock

Byggblock är samlingsnamnet för ett antal komponenter som infrastrukturen innehåller. Byggblocken kan bestå av tekniska förmågor, tjänster, standardiserade modeller, ramverk och mönster som ska kunna återanvändas vid digitalt informationsutbyte.

Byggblock ska gå att använda av många för att stödja digital utveckling, såsom att bygga digitala tjänster mot slutanvändare eller utbyta information med en annan aktör.

EU-flagga text: Finansieras av Europeiska Unionen nextgenerationeu.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU.


Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: