Nationella grunddata

Nationella grunddata är uppgifter, inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av, som är viktiga i samhället och som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer. För att de data som utbyts inom offentlig förvaltning ska vara korrekta och tillgängliga finns ett nationellt ramverk för grunddata. Här kan du läsa mer om ramverket samt Enas olika grunddatadomäner.

Nationella grunddata utgör en delmängd av grunddata, särskilda värdefulla datamängder och offentliga öppna data. Grunddata ryms inom offentlig information och en del grunddata är öppna data. Alla särskilda värdefulla datamängder är grunddata och offentliga öppna data.

Visualisering av nationella grunddata beskrivet i texten ovan.

När fler grunddatamängder följer ramverket kommer mängden nationella grunddata att bli större. Målet är att samtliga grunddata på sikt ska vara nationella grunddata.

Nationellt ramverk för grunddata

Nationella grunddata ska bland annat kunna nyttjas effektivt och enkelt, stödja ”en uppgift en gång”, vara interoperabla, beskrivas och behandlas på ett säkert sätt.

Överenskomna egenskaper

Nationella grunddata:

 1. produceras av offentliga aktörer,
 2. används av flera konsumenter,
 3. är viktiga i samhället samt
 4. följer ramverket.

Överenskomna principer och riktlinjer

Nationella grunddata ska:

 1. ge samhällsnytta,
 2. kunna nyttjas effektivt och enkelt,
 3. stödja ”en uppgift en gång”,
 4. följa fastställda krav,
 5. vara interoperabla,
 6. beskrivas samt
 7. behandlas på ett säkert sätt.

Grunddatadomäner

Med grunddatadomän avses område för grunddata avseende datamängd som pekas ut i den föreslagna förordningen om samordnad hantering av grunddata inom den offentliga förvaltningen. Alltså grunddata som hör ihop inom ett område, till exempel person, företag samt fastighets- och geografisk information.

Grunddatadomäner som just nu hanteras inom infrastrukturen: Person, Företag, Fastighets- och geografisk information, Hälsodata och Transportdata.

Grunddatadomänerna Person, Företag samt Fastighets- och geografisk information är under införande. Grunddatadomänerna Hälsa, vård och omsorg och Transportsystem befinner sig i utvecklingsfas. Fler grunddatadomäner kommer att tillkomma de kommande åren.

Grunddatadomänansvariga myndigheter

 • Skatteverket ska ansvara för grunddatadomänen Person.
 • Bolagsverket ska ansvara för grunddatadomänen Företag.
 • Lantmäteriet ska ansvara för grunddatadomänen Fastighets- och geografisk information.
 • E-hälsomyndigheten ansvarar för utveckling av en grunddatadomän för Hälsa, vård och omsorg.
 • Trafikverket ansvarar för utveckling av en grunddatadomän för Transportsystem.

Dokument och länkar

EU-flagga text: Finansieras av Europeiska Unionen nextgenerationeu.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.


Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: