Arbete i samverkan

För att åstadkomma en digitaliseringsvänlig författning är det viktigt att se sambandet mellan arbetsprocesser, teknik och regelverk. Flera olika kompetenser behöver därför samarbeta med varandra.

Varför ska vi samverka och samarbeta?

För att åstadkomma digitaliseringsvänliga författningar är det viktigt att se sambandet mellan arbetsprocesser, teknik och regelverk. För att kunna göra detta behöver flera olika kompetenser samarbeta med varandra; utvecklare, informationsarkitekter, jurister, samhällsvetare och andra experter. Att regelverket fungerar för alla aktörer - privata, offentliga och ideella aktörer – är också centralt för digitaliseringen. Samarbete för att tidigt få en övergripande förståelse och ett helhetsperspektiv borgar för enhetligare reglering.

Samverkan och samarbete är relevant för den enskilde regelgivaren för att möjliggöra att alla kan korrespondera med varandra i så stor utsträckning som möjligt (tekniskt, organisatoriskt, juridiskt och semantiskt).

Hur kan vi samverka och samarbeta?

Vid regelgivning kommer den tvärfunktionella ansatsen inte alltid att vara möjlig, eftersom det kan saknas tillgång till nödvändig kompetens, strukturer eller formkrav. Det kan även saknas förutsättningar för samverkan och samarbete i beslutande församlingar hos vissa kommuner eller regioner.

För att skapa ett fungerande digitaliseringsvänligt regelverk bör den tvärfunktionella ansatsen i arbetssätten vara på plats redan från början. Genom att nyttja olika kompetenser och relevant expertis kan ni få en realistisk bild av förutsättningarna (tekniska, organisatoriska, juridiska och semantiska) som krävs för att skapa interoperabilitet. Det kan även vara relevant att involvera kompetens inom it- och informationssäkerhet och arkiv.

Läs mer om interoperabilitet

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: