Logotyp för Your Europe

Varumärket för den gemensamma digitala ingången (SDG) är Your Europe. Logotypen för Your Europe ska finnas på alla relevanta webbplatser på unionsnivå och nationell nivå som är länkade till ingången. Användarna av ingången ska kunna känna sig trygga att informationen de läser är tillförlitlig. Logotypen visar att informationen ges av behöriga myndigheter och att den uppfyller kvalitetskraven.

Manualen beskriver de visuella elementen som logotypen består av. Det är den horisontella logotypen i färg som ska användas på medlemsstaternas webbsidor.

Logotypen får endast användas för sidor som finns registrerade i länkregistret.

Logotypen ska länka till https://europa.eu/youreurope/index.htm#en

I Visual identity manual finns instruktioner för logotypens frizoner, placering, färgkoder och minimistorlek etc.

Ja, alla webbsidor som berörs av SDG-förordningen behöver uppfylla informationskraven, ha Your Europe-logotype, användarstatistik, möjlighet till användaråterkoppling samt vara taggad med metadata.

Du hittar logotypen i samarbetsrummet för SDG (dela.digg.se). Den ligger under Filer och Logotype. Om du eller någon annan inom din organisation behöver få åtkomst till samarbetsrummet begärs åtkomst genom att mejla oss på sdg@digg.se.


Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: