4 Konceptuell lösningsstruktur

Konceptuellt och praktiskt avser byggblocket att dela upp metadata i 1) Beskrivande metadata och 2) Strukturell metadata. Lite förenklat motsvarar beskrivande metadata FAIR principerna Findable och Accessible medan strukturella metadata motsvarar Interoperable och Reusable.

Beskrivande och strukturella metadata.

4.1 Strukturella metadata

Strukturella metadata syftar till att beskriva innehållet i själva datauttrycket, t.ex. hur informationen i en datamängd är organiserad (gäller också för informationen som nås via en datatjänst/API). I praktiken innefattar detta i huvudsak informationsmodeller, terminologier/kodlistor och datascheman. Byggblocket ska skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen informationsmodellering, återanvändning av begrepp, ökad datakvalitet och användbarhet samt enklare, säkrare och mer effektiv hantering och delning av data.

Konceptuell skiss strukturella metadata.

4.2 Beskrivande metadata

Metadata som fokuserar på att beskriva datamängder och specifikationer som helhet för beskrivande metadata. Något förenklat behandlas datamängden eller specifikationen som ett atomärt objekt vars karaktär ska beskrivas för att förenkla upptäckt, åtkomst och uppmuntra till återanvändning. Sveriges dataportals metadatakataloger tillhandahåller en förvaltningsgemensam teknisk infrastruktur och systemstöd för metadata - hantering, tillgängliggörande och återanvändning och att metadata tillgängliggörs till data.europe.eu i enlighet med gällande krav. Detta förutsätter en god samordning samt centrala arkitekturprinciper på ett nationellt plan både i relation med enskilda producenters metadatakataloger, samt med regionala- och sektoriella sådana.

Konceptuell skiss beskrivande metadata i relation till nationella och europeiska informationspunkter samt till regionala och sektoriella.

Konceptuell skiss beskrivande metadata i relation till nationella och europeiska informationspunkter samt till regionala och sektoriella.

4.3 Arkitektur för metadatakatalogisering för strukturella och beskrivande metadata

Nedan följer en beskrivning och konceptuell skiss över arkitekturen för förvaltningsgemensamma infrastruktur för att skapa nationella kataloger över strukturella och beskrivande metadata.

Arkitekturen möjliggör att det finns olika tillvägagångssätt som producenter kan publicera metadata; både genom enkla förvaltningsgemensamma tjänster (kallad Wizard” i arkitekturskissen nedan), men även genom publicering från externa källor genom automatiserad inhämtning av metadata. I dessa fall möjliggörs katalogisering och sammanställning av metadata av förvaltningsgemensamma metadataspecifikationer (5). Infrastrukturen möjliggör även för systemleverantörer och andra byggblock att utveckla källkodskomponenter för generering av metadata och anpassade publiceringsprocesser (exemplifierad genom ”DCAT-AP-SE Processorn i arkitekturskissen nedan). Byggblockets infrastruktur och arkitektur för metadata skapar på så sätt en flexibilitet för att kunna möta olika behov hos producenter.

Arkitekturskiss för metadatakatalogisering på Sveriges dataportal.

Arkitekturskiss för metadatakatalogisering på Sveriges dataportal.

 

 

5 Idag stödjer Sveriges dataportal för beskrivande metadata DCAT-AP-SE och PROF-SE, och för strukturella metadata SKOS (-SE).

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: