Byggblockbeskrivning intygshantering

Byggblocket intygshantering ämnar ta fram material för att hjälpa projekt inom offentlig förvaltning att välja tekniska lösningar för intyg/bevis baserat på lösningsdrivande krav och tidsaspekt.

Byggblocksbeskrivning som utgör underlag för utveckling

Arbetet har fokuserat på att återanvända tekniska lösningar kopplat till intygshantering samt att öka användandet av förvaltningsgemensamma tjänster inom Ena, såsom digitala brevlådor. Det skapar förutsättningar för att snabbt och säkert kunna reagera och agera på framtida behov av att utfärda intyg samt att ha en gemensam strategi för intygshantering inom offentlig sektor både idag och på sikt.

Arbetet syftar även till att ta fram en strategi för intygshantering vid samhällskritiska händelser, så som naturkatastrofer, pandemier eller krig

Leverabler i närtid:

  • Ett ramverk för intygshantering som hjälper projekt inom offentlig förvaltning att välja rätt lösning baserat på krav och tidsaspekt
  • Checklista och beredskapsprocess för framtagandet av intygsinfrastruktur vid samhällskritiska händelser
  • Ett referensprojekt för nödvändiga tekniska förmågor och komponenter inom en intygsinfrastruktur vid en samhällskritisk händelse

Leverabler på sikt

  • Stöd för aktörer att ansluta samt nyttja EU-plånboken. Vad stödet kommer att innebär kvarstår att fastställa
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: