Kartlagda bevis och bevisproducenter

På den här sidan finner du en lista över bevis som har kartlagts i EU-kommissionens beviskartläggning och vilka svenska bevisproducenter som berörs.

Tabellerna innehåller bevisproducenter som har meddelat Digg att de berörs av bevisen. Om er organisation inte finns med på listan och ni tror er beröras av bevis som bevisproducent, meddela oss via webbformulär.

EU-kommissionens beviskartläggning är en iterativ process där nya behov av bevis läggs till löpande i takt med att beviskonsumenter i medlemsstater framför sina behov. Därför behöver behöriga myndigheter se över sammanställning över beviskrav regelbundet.

För mer information om bevisen se guidning i kommissions tabeller för beviskartläggning där ni finner bland annat beskrivning av bevisen med definitioner och krav på information som ska bevisas samt i vilka förfaranden bevisen efterfrågas.

I samarbetsrummet för SDG som ligger på dela.digg.se sprider vi löpande information om arbetet och delar dokument. Ytan är även till för att ni som omfattas av SDG-förordningen ska kunna ta kontakt och samarbeta med andra behöriga myndigheter.

För att få tillgång till samarbetsrummet mejlar du sdg@digg.se och begär att få åtkomst till samarbetsrummet för SDG.

Du kommer inte att kunna skapa egna inlägg men du kan kommentera under inlägg. Om du vill nå ut med ett budskap, fråga eller önskan om att samarbeta mejlar du sdg@digg.se så kan vi publicera ett inlägg åt dig.

Tabell för bevis inom affärsverksamhet

ID

Bevis inom affärsverksamhet

Bevisproducenter

339

Proof of existence of a legal person

Bolagsverket

341

Proof of absence of insolvency proceedings for legal person

Bolagsverket

342

Proof of absence of insolvency proceedings for natural person

Bolagsverket

340

Proof of absence of criminal record


 

Tabell för bevis inom studera

ID

Bevis inom studera

Bevisproducenter

1

Proof of tertiary education diploma/certificate/degree

LADOK

2

Proof of enrolment in tertiary education institution

LADOK

3

Proof of tertiary education courses & grades (transcript) [completed/in progress]

LADOK

4

Proof of secondary education diploma/certificate

UHR/BEDA

5

Proof of qualification level of tertiary education diploma/certificate/degree and its courses

LADOK

6

Proof of enrolment in secondary education institution

 

11

Proof of tertiary education diploma/certificate/degree supplement

LADOK

22

Proof of secondary school course & grades (transcript) [completed/in progress]

UHR/BEDA

23

Proof of language proficiency (based on lessons duration as part of secondary school completion)

 

24

Proof of vocational education/training certificate that entitles admission to tertiary education

UHR/BEDA

48

Proof of mobility period

 

53

Proof of change of academic institution name

 

94

Proof of enrolment in tertiary education of sibling

 

124

Proof of high-performing athlete accreditation

 

208

Proof of enrolment in secondary education of sibling

 

303

Proof of certificate of admission to tertiary education institution

 

312

Proof of tertiary education diploma supplement (EU DS template)

LADOK

317

Proof of certificate of admission to secondary education institution


 

Tabell för bevis inom folkbokföring

ID

Bevis inom folkbokföring och identitet

Bevisproducenter

7

Proof of residence (domicile) address

Skatteverket

9

Proof of birth

Skatteverket

13

Proof of disability

(Försäkringskassan)

14

Proof of household composition

 

18

Proof of marriage/registered partnership

Skatteverket

21

Proof of military/civilian service

 

47

Proof of custody of child

Skatteverket

54

Proof of change of family name

Skatteverket

80

Proof of citizenship

Skatteverket

83

Proof of nationality

Skatteverket

90

Proof of identity of parent

Skatteverket

92

Proof of birth of sibling

 

93

Proof of birth of child

Skatteverket

150

Proof of death of parent

Skatteverket

173

Proof of citizenship of parent

Skatteverket

174

Proof of disability of sibling

 

175

Proof of disability >50%

 

203

Proof of death of child

Skatteverket

207

Proof of disability of parent

(Försäkringskassan)

278

Proof of marital status

Skatteverket

337

Proof of residence (all registered addresses)

 

 

Tabell för bevis inom fordonsdata

ID

Bevis inom fordonsdata

Bevisproducenter

8

Proof of vehicle registration Part I (with the optional II.6 C.2 vehicle owner information included)

Transportstyrelsen

211

Proof of roadworthiness

Transportstyrelsen

267

Proof of vehicle data

Transportstyrelsen

305

Proof of vehicle registration Part I (with only the mandatory II.5 C4 owner related information included)

Transportstyrelsen

309

Proof of vehicle registration Part II

Transportstyrelsen

 

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: