Skicka in användaråterkoppling

Behöriga myndigheter ska ge användaren möjlighet till återkoppling för webbsidor som berörs av SDG-förordningen. Det gäller både för sidor som tillhandahåller information om rättigheter, skyldigheter och regler samt för sidor som ger information om förfaranden.

Gemensamt återkopplingsverktyg

Kommissionen erbjuder ett återkopplingsverktyg, så kallat Common feedback tool (CFB) för användare på unionens alla officiella språk. Behöriga myndigheter kan välja att använda kommissionens verktyg eller ett eget återkopplingsverktyg.

Det är olika formulär som ska användas beroende på vad användaren ska kunna ge återkoppling på. Det är därför olika formulär på information, hjälp-och problemlösningstjänster och online förfaranden.

Användaråterkoppling för förfaranden online

Ge lättåtkomlig åtkomst för användaren att lämna användaråterkoppling antingen efter att begäran har lämnats in eller om de väljer att inte lämna in en begäran.

Användaråterkoppling för hjälp-och problemlösningstjänster

Leverantörer av hjälp- och problemlösningstjänster ska säkerställa att användare av deras tjänster som kan nås med digitala medel får ett erbjudande att lämna återkoppling på den mottagna tjänsten som skickas antingen tillsammans med det slutliga svar som tillhandahålls av leverantören av hjälp- och problemlösningstjänsten, eller inom en kort tid därefter som inte överstiger tio arbetsdagar.

Funktioner i användaråterkopplingsverktyget

Den grundläggande återkopplingen, del 1 består av följande frågor:

1. Frågor om information på webbsidor • Hittade du vad du letade efter? (ömsesidigt uteslutande alternativ: JA/NEJ/DELVIS) [obligatoriskt fält] (*)

 • Sätt betyg på denna sida (antal stjärnor: 1–5) [obligatoriskt fält]
 • Hjälp oss att bli bättre (fritextruta) [frivilligt fält, dock obligatoriskt för hjälp- och problemlösningstjänsterna i bilaga III]

2. Frågor om förfaranden • Sätt betyg på hur enkelt det var att använda förfarandet (antal stjärnor: 1–5) [obligatoriskt fält]

 • Hjälp oss att bli bättre (fritextruta) [frivilligt fält, dock obligatoriskt för hjälp- och problemlösningstjänsterna i bilaga III]

3. Frågor om hjälp- och problemlösningstjänster • Sätt betyg på den tillhandahållna tjänsten (antal stjärnor: 1–5) [obligatoriskt fält]

 • Hjälp oss att bli bättre (fritextruta) [frivilligt fält, dock obligatoriskt för hjälp- och problemlösningstjänsterna i bilaga III]

Återkopplingsverktyget för användare för information och förfaranden kommer att utarbetas i två versioner, en med fritextrutan och en utan fritextrutan.

Vid användning av ett eget återkopplingsverktyg ska följande vara uppfyllt:

 • Likvärdiga frågor och rating samt eventuellt fritextfält
 • Länkar till del 2 med fördjupade frågor – om inte dessa också redan finns i ert eget verktyg.

Behöriga myndigheter som väljer att använda ett eget verktyg för användaråterkoppling ska säkerställa att följande krav uppfylls:

 • Endast återkopplingen på frågor och betyg som motsvarar dem i det kommissionens återkopplingsverktyg för användare får överföras till det gemensamma dataregistret.
 • Återkoppling i form av fritext överförs inte till det gemensamma dataregistret.
 • Webbadresserna till de webbplatser från vilka återkoppling samlas in överförs tillsammans med återkopplingen till det gemensamma dataregistret.
 • Överföringen ska se så snart som möjligt dock senast inom 5 arbetsdagar efter utgången av den aktuella kalendermånaden.
 • Om ni samlar in egna enkätsvar som liknar de som ingår i kommissionens enkät överförs dessa svar också till det gemensamma dataregistret.

Överföring från eget verktyg för användaråterkoppling

Behöriga myndigheter som väljer att använda ett eget verktyg för användaråterkoppling ska säkerställa att följande krav uppfylls:

 • Endast återkopplingen på frågor och betyg som motsvarar dem i det kommissionens återkopplingsverktyg för användare får överföras till det gemensamma dataregistret.
 • Återkoppling i form av fritext överförs inte till det gemensamma dataregistret.
 • Webbadresserna till de webbplatser från vilka återkoppling samlas in överförs tillsammans med återkopplingen till det gemensamma dataregistret.
 • Överföringen ska se så snart som möjligt dock senast inom 5 arbetsdagar efter utgången av den aktuella kalendermånaden.
 • Om ni samlar in egna enkätsvar som liknar de som ingår i kommissionens enkät överförs dessa svar också till det gemensamma dataregistret.

För behöriga myndigheter som använder eget verktyg för användaråterkoppling har kommissionen publicerat en API-specifikation för rapportering av användaråterkopplingen.

Single market obstacles tool

EU-kommissionen tillhandahåller ett verktyg för rapportering om den inre marknadens funktion, det så kallade Single market obstacles tool (SMO). Verktyget finns för både privatpersoner och för företag och ger dem en möjlighet att ge förslag till utvecklingen av EU:s inre marknad.

Det är valfritt för behöriga myndigheter att lägga till verktyget på sin webbplats. Inkomna förslag kan ses av alla behöriga myndigheter i EU-kommissionens kontrollpanel och kräver ingen direkt åtgärd av er.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: