Skicka in användaråterkoppling

Behöriga myndigheter ska ge användaren möjlighet att lämna återkoppling på webbsidor som innehåller information om rättigheter, skyldigheter och regler samt webbsidor med förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster enligt SDG-förordningen.

Kravet på att ge användaren möjlighet att lämna återkoppling

Återkoppling på information som tillhandahålls via Your europe

Enligt artikel 25 i SDG-förordningen ska behöriga aktörer säkerhetsställa att alla webbsidor som berörs av SDG-förordningen innehåller en länk till användaråterkoppling i enlighet med SDG förordningens genomförandeförordning. Det avser webbsidor med information om regler, rättigheter och skydligheter, förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster.

Det är för att användare ska ges möjlighet att återkoppla på hur de upplever informationen som de har tagit del av via Your europe.

Det ni behöver göra är att länka till EU-kommissionens återkopplingsverktyg eller använda ett eget återkopplingsverktyg och eventuellt skicka data till EU-kommissionen.

Återkoppling på ett förfarande online

Ni behöver ge användaren möjlighet till att lämna återkoppling på ett lätt sätt, antingen efter att begäran har lämnats in eller på det stället där användaren väljer att inte lämna in en begäran (t.ex. sista sidan i förfarandet). Kravet står i artikel 8 i genomförandeförordningen för statistik och återkoppling, även skäl 15 kan ge vägledning, KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1121 (europa.eu) Länk till annan webbplats..

Återkoppling på ärenden för en hjälp-och problemlösningstjänst

Enligt artikel 9 i genomförandeförordningen för statistik och återkoppling så ska leverantörer (behörigmyndighet) av hjälp- och problemlösningstjänster säkerställa att användare av deras tjänster får möjlighet att lämna återkoppling på tjänsten (ärendet). Antingen tillsammans med det slutliga svaret från den aktör som tillhandahåller hjälp- och problemlösningstjänsten, eller inom en kort tid därefter som inte överstiger tio arbetsdagar.

Om din organisation använder EU-kommissionens återkopplingsverktyg ser du återkopplingen i EU-kommissionens kontrollpanel i den vänstra menyn och under Feedback on quality, den med en stjärna som symbol.

Du kan även se återkopplingen i en annan struktur under Dashboard och Feedback on quality.

Enligt artikel 25 p. 3 i SDG-förordningen så ska kommissionen, de behöriga myndigheterna och de nationella samordnarna ha direktåtkomst till den användaråterkoppling som samlats in för att åtgärda eventuella problem som användare har påtalat.

Ni som omfattas av SDG-förordningen behöver därför gå in med jämna mellanrum i EU-kommissionens kontrollpanel och titta under Feedback on quality för att kontrollera vilken återkoppling som har inkommit och om ni med hjälp av återkopplingen kan skapa bättre information och tjänster till era användare.

EU gemensamt återkopplingsverktyg

Kommissionen erbjuder ett återkopplingsverktyg, så kallat Common feedback tool (CFB) för användare på unionens alla officiella språk. Behöriga myndigheter kan välja att använda kommissionens verktyg eller ett eget återkopplingsverktyg.

Det är olika formulär som ska användas beroende på vad användaren ska kunna ge återkoppling på. Det är därför olika formulär för information, hjälp-och problemlösningstjänster och online förfaranden.

Det finns två nivåer av återkoppling en användare kan ge. Den första nivån består av följande frågor.

Frågor om information på webbsidor

 • Hittade du vad du letade efter? (ömsesidigt uteslutande alternativ: JA/NEJ/DELVIS) [obligatoriskt fält].
 • Sätt betyg på denna sida (antal stjärnor: 1–5) [obligatoriskt fält].
 • Hjälp oss att bli bättre (fritextruta) [frivilligt fält].

Frågor om förfaranden

 • Sätt betyg på hur enkelt det var att använda förfarandet (antal stjärnor: 1–5) [obligatoriskt fält].
 • Hjälp oss att bli bättre (fritextruta) [frivilligt fält].

Frågor om hjälp- och problemlösningstjänster

 • Sätt betyg på den tillhandahållna tjänsten (antal stjärnor: 1–5) [obligatoriskt fält].
 • Hjälp oss att bli bättre (fritextruta) [frivilligt fält].

Återkopplingsverktyget för information och förfaranden finns i två versioner, en med fritextrutan och en utan fritextrutan.

Du hittar frågorna i bilaga 3 i genomförandeförordningen för användarstatistik och återkoppling, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1121 (europa.eu) Länk till annan webbplats..

Användaren ska ges möjlighet att delta i en enkät med mer detaljerade frågor efter att ha angivit återkoppling på en första nivå (artikel 6, punkt 1 c i genomförandeförordningen för användarstatistik och återkoppling).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1121 (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Eget verktyg för användaråterkoppling

Ni får använda ett eget återkopplingsverktyg. Behöriga myndigheter som väljer att använda ett eget verktyg för användaråterkoppling ska säkerställa att följande krav uppfylls:

 • Endast återkopplingen på frågor och betyg som motsvarar dem i det kommissionens återkopplingsverktyg för användare får överföras till det gemensamma dataregistret.
 • Återkoppling i form av fritext överförs inte till det gemensamma dataregistret.
 • Webbadresserna till de webbplatser från vilka återkoppling samlas in överförs tillsammans med återkopplingen till det gemensamma dataregistret.
 • Överföringen ska se så snart som möjligt dock senast inom 5 arbetsdagar efter utgången av den aktuella kalendermånaden.
 • Om ni samlar in egna enkätsvar som liknar de som ingår i kommissionens enkät överförs dessa svar också till det gemensamma dataregistret.

För behöriga myndigheter som använder eget verktyg för användaråterkoppling har kommissionen publicerat en API-specifikation för rapportering av användaråterkopplingen.

Vid användning av ett eget återkopplingsverktyg ska följande vara uppfyllt:

 • Likvärdiga frågor och rating samt eventuellt fritextfält
 • Länkar till del 2 med fördjupade frågor – om inte dessa också redan finns i ert eget verktyg.

Behöriga myndigheter som väljer att använda ett eget verktyg för användaråterkoppling ska säkerställa att följande krav uppfylls:

 • Endast återkopplingen på frågor och betyg som motsvarar dem i det kommissionens återkopplingsverktyg för användare får överföras till det gemensamma dataregistret.
 • Återkoppling i form av fritext överförs inte till det gemensamma dataregistret.
 • Webbadresserna till de webbplatser från vilka återkoppling samlas in överförs tillsammans med återkopplingen till det gemensamma dataregistret.
 • Överföringen ska se så snart som möjligt dock senast inom 5 arbetsdagar efter utgången av den aktuella kalendermånaden.
 • Om ni samlar in egna enkätsvar som liknar de som ingår i kommissionens enkät överförs dessa svar också till det gemensamma dataregistret.

Single market obstacles tool (rapportering av hinder)

EU-kommissionen tillhandahåller ett verktyg för rapportering om den inre marknadens funktion, det så kallade Single market obstacles tool (SMO). Verktyget finns för både privatpersoner och för företag och ger dem en möjlighet att ge förslag till utvecklingen av EU:s inre marknad.

Det är valfritt för behöriga myndigheter att lägga till verktyget på sin webbplats. Inkomna förslag kan ses av alla behöriga myndigheter i EU-kommissionens kontrollpanel och kräver ingen direkt åtgärd av er.

Återkoppling om hinder (europa.eu)

Frågor och svar

Det kan bero på olika orsaker.

Det vanligaste felet är att det är något fel med implementationen av återkopplingsverketyget på webbsidan. Det kan bero på hänvisnings-URLen. Det ska vara https://foq.youreurope.europa.eu/info-service- noft

Läs specifikationen för att se så ni har gjort rätt : Front End FOQ tool spec (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: