Tillgänglighetsredogörelse för tjänsten Regler och rekommendationer

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi beskriver hur tjänsten Regler och rekommendationer uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av tjänsten inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver innehåll från tjänsten som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss Länk till annan webbplats..

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Det är vi, Myndigheten för digital förvaltning, som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta oss Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

Det förekommer att de maskinläsbara namnen på komponenter inte är tydliga.

Hur vi har testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten Regler och rekommendationer.

  • Senaste bedömningen gjordes den 25 maj 2022.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 27 maj 2022.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: