13 Samverkan

Arbetet har innefattat intervjuer/samtal med 9 myndigheter under förstudien (behovsinsamling). Dessa myndigheter var: Bolagsverket, Försäkringskassan, IMY, PTS, EHM, Riksarkivet, Lantmäteriet, Domstolsverket och Försvarsmakten. Utöver detta har kontinuerliga samtal hållits med byggblock tillgänglighet i sluttampen av analysfasen, samt avstämningar med byggblock Auktorisation och Mina ombud gällande ramverk för loggning och spårbarhet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: