11. Stödjande myndighet

Digg ska, främst och vid sidan om tillsynsuppdraget, agera som stödjande myndighet beträffande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Stödjande åtgärder kan ske genom allmänna råd, vägledningar eller andra handlingar och dokument. Vidare kan stöd lämnas i form av utbildningar, information eller rapporteringar.[1]

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: