Tillgänglighetsredogörelse för Digg forum

Myndigheten för digital förvaltning står bakom den här tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi beskriver hur Digg forum uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängligt är Digg forum?

Vi är medvetna om att delar av tjänsten inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver innehåll från tjänsten som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera bristande tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Det är vi, Myndigheten för digital förvaltning, som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta oss och påtala det.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Det förekommer att felmeddelanden och länkar enbart särskiljs från övrig text med hjälp av färg. Problemet finns i chatten vid direktsändning.

Problem vid användning med nedsatt syn

Det förekommer att det inte går att utöka avståndet mellan tecken, ord och rader. Problemet finns i chatten vid direktsändning.

Det förekommer att presentatörer visar bilder i sändningen som inte syntolkas eller verbaliseras.

Problem vid användning utan synförmåga

Det förekommer att innehåll är uppmärkt med fel språkkod. Problemet finns i chatten vid direktsändning och på vissa rubriker i tjänsten.

Det förekommer att presentatörer visar bilder i sändningen som inte syntolkas eller verbaliseras.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Det förekommer att innehåll är uppmärkt med fel språkkod. Problemet finns i chatten vid direktsändning och på vissa rubriker i tjänsten.

Hur vi har testat tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Digg forum.

  • Senaste bedömningen gjordes den 19 februari 2024.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 23 februari 2024.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: