Prenumerera på nyheter

Här kan du skapa en prenumeration på nyheter. Du får en notis via e-post när en nyhet har publicerats inom det område du valt att prenumerera på. Du kan välja ett eller flera områden och kan när som helst ändra eller avsluta din prenumeration.

Hantera prenumerationer

Så behandlar vi dina personuppgifter

Din e-postadress behandlas av Digg för att skicka nyheter till dig via e-post. Vi kommer inte att använda din mejl i något annat syfte än till att skicka nyheter. Du kan när som helst avanmäla dig via den senaste nyhetsnotisen i din mejlkorg.

Digg är personuppgiftsansvarig behandlingen. Den lagliga grunden är allmänt intresse eftersom Digg informerar om sin verksamhet via e-post.

Endast de medarbetare på Digg som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna.

Din e-postadress behandlas endast av Digg så länge som du prenumererar på nyheter. Därefter kommer de personuppgifter som enligt lag ska arkiveras att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning och Diggs bevarande- och gallringsplan

Så behandlar vi dina personuppgifter

Senast uppdaterad: