När lagen ska tillämpas

Det finns tre situationer när lagen ska tillämpas av de offentliga aktörer som omfattas av öppna datalagen.

Det finns tre situationer då kraven i öppna datalagen ska tillämpas. De situationerna regleras av 1 kap. 8 § öppna datalagen. Det finns även untantag för situationer när öppna datalagen inte ska tillämpas.

Tillgängliggörande efter begäran av en sökande

Den första situationen då kraven i öppna datalagen ska tillämpas är när en sökande begär att data ska göras tillgänglig för vidareutnyttjande. För att läsa mer om en sådan begäran, läs mer på sidan Om begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande.

Tillgängliggörande på eget initiativ

Den andra situationen är när en myndighet, ett offentligt styrt organ och ett offentligt företag gör data tillgängliga för vidareutnyttjande på eget initiativ. Innan data görs tillgänglig i syfte att den ska kunna vidareutnyttjas, ska en prövning av förutsättningarna för tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande göras.

Data som lämnas mellan myndigheter och offentliga företag

Den tredje och sista situationen är när data lämnas från någon av de aktörer som omfattas av lagen till en annan offentlig aktör, exempelvis en myndighet, region eller kommun som ska använda datan i en konkurrensutsatt verksamhet som avser tillhandahållande av data.

När öppna datalagen inte ska tillämpas

Lagen ska inte tillämpas när data lämnas mellan statliga och kommunala myndigheter, förutom när data ska användas i konkurrens utsatt verksamhet som avser tillhandahållande av data.

Undantag för vissa data

Öppna datalagen gäller inte för data som omfattas av

  • ensamrätt som följer av patentlagen (1967:837)
  • mönsterskyddslagen (1970:485)
  • lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter
  • växtförädlarrättslagen (1997:306)
  • varumärkeslagen (2010:1877)
  • lagen (2018:1653) om företagsnamn
  • sådan data som tredje man innehar rätt till enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
  • data som utgörs av datorprogram och data som utgörs av logotyper, heraldiska vapen eller insignier.

Data som någon har rätt att få tillgång till på grund av sin särskilda ställning omfattas inte heller av lagen, enligt 1 kap. 9 § öppna datalagen. Det kan till exempel handla om ett ärende där en part i ett ärende har rätt till partsinsyn.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: