Ledning och samordning

Vi driver och koordinerar insatser för ökad digitalisering, både nationellt och internationellt.

Våra regeringsuppdrag

Här hittar du information om Diggs pågående uppdrag som vi har tilldelats av regeringen.

Juridiska förutsättningar för digitalisering av välfärden

Digg stöttar regeringens arbete med fortsatt digitalisering i verksamheter inom skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi gör det genom att lämna förslag på regeländringar som ska möjliggöra ändamålsenlig, genomförbar och rättssäker digitalisering.

Europeisk digital identitet

Med den kommande europeiska digitala identiteten får EU:s medborgare tillgång till digitala tjänster utan att behöva dela med sig av personuppgifter i onödan. Här hittar du information om utvecklingen av identitetsplånboken och Diggs uppdrag.