Tekniskt perspektiv

Teknisk samverkan omfattar de applikationer och infrastrukturer som kopplar samman it-system och tjänster. Tekniska samverkansfrågor berör specifikation av gränssnitt, dataintegrationstjänster, presentation och utbyte av data, samt protokoll för säker kommunikation.

De befintliga systemen är ett stort hinder för teknisk samverkan. Historiskt sett har de offentliga organisationernas applikationer och informationssystem utvecklats nedifrån och upp för att lösa domänspecifika eller lokala problem, vilket har resulterat i fragmenterade it-öar som inte samverkar så lätt.

Den tekniska samverkan behöver säkerställas genom användningen av öppna tekniska specifikationer. Detta minskar beroenden till enskilda leverantörers lösningar.

39. Specifikationer över tjänster ska vara öppna

Skapa förutsättningar för teknisk samverkan genom att använda öppna specifikationer när offentliga tjänster etableras.

40. Säkerställ äganderätten till programvara

Vid utveckling av programvara inom offentliga organisationer ska äganderätten till relaterade produkter och källkod säkerställas.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: