Mina ombud

Mina ombud är en nationell infrastruktur för en standardiserad och säker digital fullmaktshantering.

Mina ombud är en nationell infrastruktur för en standardiserad och säker digital fullmaktshantering som inrättats och tagits i drift genom finansiering från Sveriges återhämtningsplan. Mina ombud gör det möjligt för en person att företräda någon annan i en digital tjänst med hjälp av en digital fullmakt.

Leveranser från byggblocket

  • Tjänst för Mina ombud företag
  • Tjänst för Mina ombud privatperson

Byggblocksbeskrivning

Här kan du ta del av underlaget som togs fram i samband med regeringsuppdraget där grundförslaget till byggblocket togs fram.

Mer om byggblock Mina ombud

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: