Analysverktyg

En viktig del i Diggs uppdrag är att följa upp och analysera den digitala utvecklingen i Sverige, såväl hos myndigheter som i samhället i stort. Uppdraget har bland annat inneburit omfattande insamling av data som använts i analyserna. Med Diggs kostnadsfria analysverktyg får du ta del av dessa uppföljningar och möjlighet att göra egna analyser.

Analysverktyget är kostnadsfritt och framtaget för att ge användarna möjlighet att själva titta på uppföljningsdata, göra jämförelser och kanske hitta samverkanspartners inom områden som är relevanta för digital verksamhetsutveckling. Förhoppningen är att informationen kan användas som ett stöd i myndigheternas fortsatta arbete och prioriteringar.

Arbetet med att vidareutveckla analysverktyget pågår för fullt och inledningsvis erbjuds tillgång till data från Diggs uppföljning av statliga myndigheters digitalisering. Mer data från denna uppföljning kommer att läggas in i verktyget, liksom data från andra uppföljningsområden.

Använd och återkoppla med dina tankar!

För att utveckla verktyget vidare så att det blir så användbart som möjligt för så många som möjligt är vi väldigt tacksamma för synpunkter, önskemål och kommentarer på verktyget. Det gäller även rapportering av rena felaktigheter. Skicka din återkoppling till: analysverktyg@digg.se för kommunikation med Digg och utvecklarteamet.

Länk till verktyget:

Analysverktyget Länk till annan webbplats.

Användarmanualer hittar du på analysverktygets första sida.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: