9 Informationshantering

Som tidigare nämnt är byggblocket inte ett centralt system för loggning, utan ämnar ta fram ett ramverk med gemensamma rekommendationer och krav för hur aktörer inom Ena ska utforma sina loggsystem i praktiken. Ramverket kommer i dagsläget inte att hantera några informationsmängder och ”Checklista säker informationshantering, utforskande utveckling” har därför inte används. Men en ny bedömning om behovet av att använda checklistan bör göras även i nästa fas vid framtagandet av ramverket.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: