Anmäl behörig myndighet och inkom med information

På den här sidan finns länkar till alla webbformulär samlade för arbetet med att uppfylla SDG-förordningen.

Vad betyder behörig myndighet?

De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. Om ni har gjort den juridiska tolkningen att ni omfattas så behöver vi få information från er. Information som inkommer till Digg kommer delvis att visas i den förteckning som Digg tillhandahåller på digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: