Vår organisation

Här hittar du information om hur myndigheten är organiserad.

Leveransområden

DIGG:s verksamhet bedrivs via tre leveransområden:

 • Tjänster och infrastruktur
 • Digital utveckling
 • Styrning och stöd.

Varje leveransområde leds av en leveransområdeschef som har det övergripande ansvaret för verksamheten i respektive område. Inom leveransområdet finns leveransteam som leds av en leveransledare med ansvar för verksamheten inom teamets sakområden utifrån uppsatta mål och inriktningar.

Myndighetens tillsynsverksamhet bedrivs separerad från övriga leveransområden och leds av en tillsynsansvarig. Myndighetens ledningsgrupp Styra och leda DIGG består av vår generaldirektör, leveransområdescheferna och chefsjuristen.

Tjänster och infrastruktur

DIGG har i uppdrag att tillhandahålla förvaltningsgemensamma tjänster och infrastruktur till den offentliga förvaltningen. Vårt uppdrag är att utveckla och leverera tjänster och infrastruktur för att göra den offentliga förvaltningen mer ändamålsenlig och effektiv. Inom området finns ett helhetsansvar kopplat till respektive tjänst gällande leverans, förvaltning, utveckling, främjande, it-drift och it-utveckling.

Leveransområdet består av tre leveransteam:

 • Digital identitet och inkludering
 • Digitala meddelanden
 • It.

Kontakt

alt-text
Anna Eriksson

Tf. leveransområdeschef

Digital utveckling

Vi har ett nationellt ansvar att samordna och stödja utvecklingen av den förvaltningsgemensamma digitaliseringen. Vårt uppdrag innebär bland annat att ansvara för ramverk för digital samverkan, övergripande nationell policyutveckling och standardisering samt driva samordnings- och ledningsuppdrag inom området, exempelvis SDG (Single digital gateway), öppna data, grunddata och säkert informationsutbyte.

Vi stöttar regeringen med underlag och analyser samt ger rekommendationer vad gäller utveckling av politiken för digitalisering.

Leveransområdet består av tre leveransteam:

 • Analysera digital utveckling
 • Samordna digital utveckling
 • Utforska digital utveckling.

Kontakt

alt-text
Viktoria Hagelstedt

Tf. leveransområdeschef

Styrning och stöd

Vi är ett stöd för ledning och verksamhet för att möjliggöra DIGG:s leveranser och skapa förutsättningar för våra medarbetare att leverera och utvecklas. Det innebär att säkerställa myndighetens behov av styrning, stöd, strukturer och processer samt att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande rätts- och säkerhetskrav.

Vi har ett helhetsansvar för HR, kommunikation, kundtjänst, upphandling, ekonomi, juridik och informationssäkerhet. Inom leveransområdet finns även ett utpekat ansvar för att säkra koordinering och framdrift av pågående utvecklingsuppdrag samt övergripande ansvara för myndighetens kontakter med regeringskansliet.

Leveransområdet består av fyra leveransteam:

 • HR och kundtjänst.
 • Juridik och informationssäkerhet.
 • Kommunikation.
 • Styrning och ekonomi.

Kontakt

alt-text
Chanett Edlund

Leveransområdeschef

Senast uppdaterad: