Vår organisation

Här hittar du information om hur myndigheten är organiserad.

I Diggs organisation är generaldirektören myndighetschef och ytterst ansvarig för hela myndigheten. Generaldirektör på Digg är Anna Eriksson och under henne finns det sex stycken avdelningar.

Bilden föreställer Diggs organisationsschema. I detta visas generaldirektören som högst upp i hierarkin. Under generaldirektören finns sex avdelningar, dessa har också tillhörande enheter. De avdelningar och enheter som syns i organisationsschemat kommer i denna text att presenteras.

Klicka här för att förstora bilden för organisationsschemat

Avdelningen för styrning och stöd

Avdelningen är ett stöd för ledning och verksamhet för att göra leveranser möjliga. Avdelningen säkerställer behov av styrning, stöd, strukturer och processer samt ett ändamålsenligt kundmöte.

Inom avdelningen ligger ansvar för hr, ekonomi, kommunikation och kundservice men också ansvaret för kontakter med regeringskansliet samt samordning av internationellt arbete.

Avdelningen har tre enheter:

 • Enheten för kundservice.
 • Enheten för kommunikation.
 • Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.
Chanett Edlund
Chanett Edlund

Avdelningschef, styrning och stöd

Avdelningen för tillit och säkerhet

Avdelningen ansvarar för infrastruktur och tjänster för elektronisk identifiering, auktorisation och underskrift samt att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande säkerhetskrav.

I avdelningens ansvar ingår också rollen som säkerhetschef och säkerhetsskyddschef, samt tillfälligt enhetschefsrollen för enheten för säkerhet.

Avdelningen ansvarar också för myndighetens arbete som beredskapsmyndighet och bidrar i arbetet med att säkerställa skyddet av säkerhetskänslig verksamhet och informationssäkerhet vid digitalisering. Tillit och säkerhet har även ansvar för administration av valfrihetssystemet för elektronisk identifiering samt arbete med eIDAS. Avdelningen ska också främja användningen av elektronisk identifiering och underskrift.

Avdelningen har två enheter:

 • Enheten för säkerhet.
 • Enheten för identitet och auktorisation.
Johan Gellerstedt
Johan Gellerstedt

Avdelningschef, tillit och säkerhet

Avdelningen för juridik och analys

Avdelningen förser regeringen med underlag, uppföljningar och analyser och ger vägledning till den offentliga förvaltningen i juridiska frågor samt i frågor om digitala investeringar.

Avdelningen säkerställer också att verksamheten bedrivs inom ramen för gällande rätt och bidrar i arbetet med att säkerställa skyddet av den personliga integriteten. Det innebär ansvar för regelförbättring, ändring och framtagande av nya regler och föreskriftsarbete.

Avdelningen lämnar löpande analyser till regeringen, samordnar och paketerar Diggs rekommendationer och stödjer arbetet med den offentliga förvaltningens digitala mognad. Inom avdelningen ligger även tillsynsansvaret enligt lagen om offentlig service samt diarium och arkivorganisation.

Avdelningen har två enheter:

 • Enheten för juridik.
 • Enheten för analys.
Linn Kempe
Linn Kempe

Avdelningschef, juridik och analys

Avdelningen för tjänster och tillgänglighet

Avdelningen ser till att det finns tjänster och infrastruktur för att göra den offentliga sektorn mer ändamålsenlig och tillgänglig.

Avdelningen är ansvariga för tjänsterna Säker digital kommunikation, Digital post och E-handel. Det innebär bland annat ett ansvar för förvaltning och förbättringar.

I avdelningens arbete ingår också standardiseringsarbete, omvärldsbevakning och samverkan med nationella och internationella aktörer inom avdelningens område inklusive extern it-verksamhet.

Avdelningen har två enheter:

 • Enheten för digital post och e-handel.
 • Enheten för kommunikation och tillgänglighet.
Anna Bünger
Anna Bünger

Avdelningschef, tjänster och tillgänglighet

Avdelningen för samordning och datadelning

Avdelningen leder och samordnar infrastrukturen samt främjar användningen av data och datadelning så att data kan hanteras och utbytas enkelt, säkert och effektivt inom och med offentlig sektor.

Inom avdelningen ligger bland annat den nationella samordningen av den digitala ingången till Europa (SDG) och tillhörande infrastruktur (OOTS). Här finns även vår portfölj- och arkitektstyrningen.

Avdelningen arbetar också med att samordna frågor om gemensamma standarder, format, specifikationer och liknande krav kring informationsutbyte och koordinera samverkan med externa aktörer.

Avdelningen har två enheter:

 • Enheten för samordning.
 • Enheten för datadelning.
Viktoria Hagelstedt
Viktoria Hagelstedt

Avdelningschef, samordning och datadelning

Avdelningen för it

Avdelningen ser till att vi har ändamålsenliga verktyg och en behovsdriven it-verksamhet med rätt it-stöd.

Avdelningen för it ger support och utvecklar arbetsplatsens it-stöd för vår verksamhet och externa it-tjänster.

Inom avdelningen ligger ansvar för systemledning, systemutveckling och produktion. Digg har dels egna team som ansvarar för systemutveckling och drift och dels externa team som styrs enligt Diggs utvecklingsprocess och livscykelhantering.

Inom avdelningen bedrivs it-säkerhetsarbete, uppdragsledning, testledning och arkitekturstyrning inom realisering av egna tjänster.

Avdelningen har två enheter:

 • Enheten för systemledning.
 • Enheten för systemutveckling och drift.
Tomas Stenlund
Tomas Stenlund

Avdelningschef, it

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: