Europeisk digital identitet

Med den europeiska digitala identiteten får medborgare i EU-länder tillgång till tjänster online utan att behöva dela med sig av personuppgifter i onödan. De kan till exempel öppna ett bankkonto eller hyra en lägenhet i sitt hemland eller ett annat europeiskt land. Fördelen är att ha full kontroll över de data som delas. Målet är att medlemsländerna ska kunna erbjuda sina medborgare en digital identitetslösning inom de kommande åren.

Vad innebär en europeisk digital identitet?

Kort sagt innebär förslaget att alla EU-länder ska kunna erbjuda medborgare och företag digitala plånböcker som kan kopplas till deras nationella digitala identitet som till exempel körkort, utbildningsbevis och bankkonton.

De kommer att kunna styrka sin identitet och dela med sig av elektroniska handlingar med sina identitetsplånböcker som de har laddat ner på exempelvis sina mobiltelefoner. Identitetsplånböckerna kan tillhandahållas av offentliga myndigheter eller privata aktörer, om dessa godkänns av ett EU-land.

Identitetsplånböcker kommer att:

  • vara tillgänglig för alla
  • ha en bred användning genom att ge tillgång till offentliga och privata digitala tjänster i hela unionen
  • ge användarna kontroll över sina data.

På EU-kommissionens webbplats om digital identitet och identitetsplånböcker finns mer information:

EU Digital Identity Wallet (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vad händer nu?

Förordningen om digital identitet möjliggör att fler tjänster kan nås digitalt, inklusive över gränserna.

Medlemmar från eIDAS Expert Group, utsedda av medlemsstaterna, arbetar för att ta fram en teknisk verktygslåda bestående av arkitektur och referensramverk, tekniska specifikationer och riktlinjer som behövs för att bygga EU:s digitala identitetsplånbok.

EU-kommissionen tillhandahåller en referensimplementation av plånboken, baserad på det arkitekturella ramverket.

Film: EU:s digitala identitetsplånbok markerar nästa steg i Europas digitala transformation

I den här filmen ger Sarah Amandusson, specialist inom digital identitet och auktorisation på Digg, en aktuell överblick av identitetsplånboken, pilotprojekten, krav som ställs på Sverige och offentlig förvaltning samt Diggs roll i arbetet med identitetsplånboken.

Storskaliga pilotprojekt används för att testa identitetsplånböcker

Fyra pilotprojekt testar EU:s digitala identitetsplånbok i en mängd olika vardagsscenarier, relevanta för européernas dagliga liv och pågår till 2025.

Piloterna bygger på specifikationerna i Architecture and Reference Framework (ARF).

Resultaten av testerna delas för att ytterligare förbättra säkerheten, interoperabiliteten och designen av identitetsplånboken.

Sverige deltar i två av piloter

Digital Credentials for Europe (DC4EU) fokuserar på utbildningsbevis och yrkeskvalifikationer samt socialförsäkringsområdet.

Digital Credentials for Europe (dc4eu.eu) Länk till annan webbplats.

EU Digital Identity Wallet Consortium (EWC) som fokuserar på digitala organisationsplånböcker, resor och initiering av betalningar.

EU Digital Identity Wallet Consortium (eudiwalletconsortium.org) Länk till annan webbplats.

Diggs uppdrag

Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) är expertmyndigheter som stöttar regeringen i den pågående förhandlingen med övriga medlemsstater. Vad det innebär i praktiken varierar utifrån det stöd som regeringen och representanterna behöver.

Digg deltar i olika samarbetsforum, exempelvis den så kallade Expert Group samt eIDAS Cooperation Network och Technical Subgroup.

Digg har ett uppdrag från regeringen att samordna den svenska insatsen kring identitetsplånböckerna och att pröva möjligheterna att ge ut en eller flera digitala identitetsplånböcker.

Efter genomförda projekt ska Digg utvärdera erfarenheter och lämna rekommendation för utformning och utfärdande av svenska iddentitetsplånböcker. PTS, Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet och Bolagsverket har motsvarande uppdrag att bistå Digg i genomförandet av uppdraget.

Finansieras av Europeiska unionen
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: