8 Beroenden och avgränsning

8.1 Beroenden

Eftersom metadatahantering är en grundläggande och förutsättningsskapande för datadelning i ett mycket brett perspektiv, berör således byggblocket många. Framdriften i byggblocket har primära beroenden till grunddata-ramverket och tillhörande samordning för att etablera grunddatadomäner i Sverige. Vidare har ett antal byggblock direkta eller indirekta beroenden och/eller synergier till byggblocket som behöver hanteras löpande.

Det leder till att nyttor av både byggblocket och grunddata begränsas om dataproducenter och/eller ansvariga producenter för terminologier, kodlistor, informationsmodeller inte tillgängliggör dessa. Även andra myndigheter utanför Ena och grunddatasamordningen kan ansvara för sådana interoperabilitetsresurser med stor potential för datadriven utveckling. Kommunikation, stöd, tydliggörande och konkretisering av ansvar, förväntningar och nyttor är därför viktigt.

Vidare finns beroenden till nationell och internationell regelutveckling som förväntas påverka myndighetsuppgifter för både Digg och andra myndigheter för att stödja, samordna och styra datahantering och datadelning i Sverige.

8.2 Avgränsning

Det finns även andra typer av ”skärningar” och syften med metadata. I syfte att få till stånd konkreta och användbara interoperabilitetsresurser för metadata, som kan tas fram inom kort till medellång sikt avser byggblocket alltså att, åtminstone initialt, avgränsa arbetet primärt till strukturella och beskrivande metadata.

Målbilden är att uppnå högre grad av interoperabilitet och återanvändning av både data, begrepp och informationsmodeller, det vill säga inte att etablera ett utbytesformat för till exempel informationsmodeller. Byggblocket syftar inte heller till att skapa ett enhetligt sätt att uttrycka datascheman av naturliga skäl då uttrycken av nödvändighet måste variera med den syntax som ska valideras.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: