Svensk digital förvaltning i ett internationellt perspektiv

Digg har tagit fram en rapport som syftar till att sammanställa hur Sveriges digitala förvaltning står sig i en internationell jämförelse utifrån några olika perspektiv.

På internationell nivå finns flera olika initiativ för att jämföra olika länders offentliga förvaltnings digitalisering med varandra. Dels finns några generella index som försöker mäta digitalisering på aggregerad nivå, dels finns mer specifika index som mäter olika aspekter av digitalisering. Genom att beskriva och analysera skillnader mellan Sverige och andra länder kan vi öka vår förståelse och enklare se brister och styrkor i vårt system och lära av andra länder.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: