Digital post för dig som offentlig aktör

Med Mina meddelanden kan du som myndighet, kommun eller region skicka post digitalt till privatpersoner och företag. Det är enkelt, säkert, hållbart och minskar kostnaderna!

Mina meddelanden är namnet på den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säker digital post som vi på Digg är ansvariga för.

Fördelar med att skicka post digitalt

Enkelt

Det är enkelt för dig som offentlig aktör att ansluta och skicka digital post med Mina meddelanden. Du behöver inte bygga egna register eller meddelandelösningar.

Säkert

Meddelanden skickas på ett säkert sätt och når den brevlåda som mottagaren själv har valt. Mottagaren kan läsa sin post oberoende av tid och plats och du som avsändare får en kvittens på att meddelandet nått fram.

Hållbart

Genom digital post bidrar vi till ett hållbarare samhälle genom att förenkla vardagen för människor, spara på jordens resurser och minska behovet av miljöbelastande transporter.

Minskar kostnader

Du kan göra stora kostnadsbesparingar eftersom det är billigare att skicka post digitalt än via papperspost.

Så här kommer du igång

För att börja skicka post digitalt behöver du och din organisation gå igenom ett antal steg. Vi på Digg guidar dig gärna i hur du går vidare. Mejla oss för att boka in ett möte!

1. Uppstartsmöte med Digg

På mötet går vi igenom hur digital post fungerar, vilka fördelar det finns med att skicka post digitalt samt vad du behöver göra för att komma igång. Vi svarar också på frågor som du har. Boka in ett möte genom att maila oss på info@digg.se

2. Fyll i, skriv under och skicka in ett anslutningsavtal

För att ansluta till Mina meddelanden och börja skicka post digital behöver du teckna ett avtal med Digg. Ladda ner och fyll i anslutningsavtalet.

Anslutningsavtal för digital post, Mina meddelanden (pdf) Pdf, 101.9 kB.

Skicka avtalet i två exemplar till:

Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

När du skriver under anslutningsavtalet godkänner du de allmänna villkoren för Mina meddelanden.

Allmänna villkor för Mina meddelanden

3. Skicka information till oss

I samband med att du fyller i och skickar in anslutningsavtalet till oss behöver du skicka in en del uppgifter till oss. Skicka ett mejl till oss på
info@digg.se där du anger:

  • Vem hos er som är kontaktperson.
  • Postadressen vi ska skicka tillbaka din version av avtalet till.
  • Om du ska skicka meddelanden själva eller anlita en underleverantör. Om du anlitar underleverantör, berätta vilken.
  • E-postadresser till:
    • funktion som har verksamhetsansvar för tjänsten – för information om förändringar i tjänsten
  • it-funktion som har ansvar för förvaltning och utveckling – för teknisk information om tjänsten.

4. Genomför tekniska tester

Innan du kan börja skicka digital post behöver du genomföra tekniska tester. För att testa behöver du

När du vill börja med de tekniska testerna kontaktar du vår tekniska support så hjälper de dig att komma igång. Det är Skatteverket som på uppdrag av Digg har den tekniska supporten och du kontaktar dem på
support.minameddelanden@skatteverket.se

5. Nu kan du börja skicka post digitalt!

När vi har godkänt de tekniska testerna ansluter vi dig till produktion vilket gör att du kan börja skicka post digitalt!

6. Prenumerera på driftinformation

För att hålla dig uppdaterad om aktuell driftinformation och inte missa viktiga händelser som kan påverka dina utskick tipsar vi dig att prenumerera på vår driftinformation.

Driftinformation för digital post

Två digitala brevlådor har lämnat och två nya kommit till

Den digitala brevlådan e-Boks lämnade i november 2022 infrastrukturen för säker digital post, Mina meddelanden. All post som tills dess skickats via Mina meddelanden finns lagrad i användarens e-Boks och kan när som helst öppnas och hanteras som tidigare.

I augusti 2022 upphörde Digimail som digital brevlåda. Sedan hösten 2022 är Billo och Fortnox företagsbrevlåda ansluten till infrastrukturen för säker digital post, Mina meddelanden. Billo riktar sig till privatpersoner. Fortnox företagsbrevlåda vänder sig enbart till företag.

Har du information om digitala brevlådor på din webbplats eller i annat material behöver du

  • Korrigera innehållet och lägga upp information om Billo och om Fortnox företagsbrevlåda – om ni även skickar post digitalt till företag
  • informera de som berörs i din organisation, till exempel kundtjänst och andra som kan få frågor och de som jobbar med utskick kopplat till digitala brevlådor.

Om du som offentlig aktör har frågor kring detta, kontakta info@digg.se.

Lär dig mer

Lär dig mer om hur digital post fungerar samt se aktuell statistik och prognoser för hur tjänster kommer att utvecklas i framtiden.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: