Digital post för dig som offentlig aktör

Med Mina meddelanden kan du som offentliga aktör skicka post digitalt till privatpersoner och företag. Det är enkelt, säkert, hållbart och minskar kostnaderna!

Den 1 januari 2024 ändras förordningen som reglerar infrastrukturen Mina meddelanden vilket gör att även privat verksamhet som finansieras av det offentliga kan skicka post digitalt inom Mina meddelanden.

Mina meddelanden är namnet på den myndighetsgemensamma infrastrukturen för säker digital post som vi på Digg är ansvariga för.

Fördelar med att skicka post digitalt

Enkelt

Det är enkelt för dig som offentlig aktör att ansluta och skicka digital post med Mina meddelanden. Du behöver inte bygga egna register eller meddelandelösningar.

Säkert

Meddelanden skickas på ett säkert sätt och når den brevlåda som mottagaren själv har valt. Mottagaren kan läsa sin post oberoende av tid och plats och du som avsändare får en kvittens på att meddelandet nått fram.

Hållbart

Genom digital post bidrar vi till ett hållbarare samhälle genom att förenkla vardagen för människor, spara på jordens resurser och minska behovet av miljöbelastande transporter.

Minskar kostnader

Du kan göra stora kostnadsbesparingar eftersom det är billigare att skicka post digitalt än via papperspost.

Så här kommer du igång

För att börja skicka post digitalt behöver du och din organisation gå igenom ett antal steg. Vi på Digg guidar dig gärna i hur du går vidare. Mejla oss för att boka in ett möte!

1. Uppstartsmöte med Digg

På mötet går vi igenom hur digital post fungerar, vilka fördelar det finns med att skicka post digitalt samt vad du behöver göra för att komma igång. Vi svarar också på frågor som du har. Vi erbjuder ett antal fasta mötestider, maila oss på info@digg.se för att ta del av förslagen och få en kallelse.

2. Fyll i, skriv under och skicka in ett anslutningsavtal

För att ansluta till Mina meddelanden och börja skicka post digital behöver du teckna ett avtal med Digg. Ladda ner och fyll i anslutningsavtalet.

Anslutningsavtal för digital post, Mina meddelanden (pdf) Pdf, 188.6 kB.

Endast offentliga aktörer har rätt att ansluta som avsändare i Mina meddelanden. Om din organisation inte är en statlig eller kommunal myndighet behöver du skicka med ett underlag som visar att din organisation är en offentlig aktör. Exempel på sådant underlag kan vara ett tillstånd eller ett annat beslut från en myndighet, en hänvisning till ett officiellt register eller ett utdrag ur organisationens bolagsordning.

Skicka avtalet i två exemplar samt underlag som visar att din organisation är en offentlig aktör till:

Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

När du skriver under anslutningsavtalet godkänner du de allmänna villkoren för Mina meddelanden.

Allmänna villkor för Mina meddelanden

Offentlig aktör definieras i 4 § lag (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post.

Lag (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

3. Skicka information till oss

I samband med att du fyller i och skickar in anslutningsavtalet till oss behöver du skicka in en del uppgifter till oss. Skicka ett mejl till oss på
info@digg.se där du anger e-postadresser till:

  • den hos er som är kontaktperson
  • funktion som har verksamhetsansvar för tjänsten – för information om förändringar i tjänsten
  • it-funktion som har ansvar för förvaltning och utveckling – för teknisk information om tjänsten.

Meddela om ni ska skicka meddelanden själva eller anlita en underleverantör. Om ni anlitar underleverantör, ange vilken.

För att säkerställa att vi alltid har rätt uppgifter till er: Återkoppla vid förändringar av kontaktuppgifter.

4. Genomför tekniska tester

Innan du kan börja skicka digital post behöver du genomföra tekniska tester. För att testa behöver du

När du är redo att börja med de tekniska testerna kontaktar den som har angett sig som avtalsanasvarig, alternativt av avtalsansvarig utsedd kontaktperson oss på info@digg.se.

Vi sätter dig i förbindelse med Skatteverket som utför testerna tillsammans med dig.

5. Nu kan du börja skicka post digitalt!

När vi har godkänt de tekniska testerna ansluter vi dig till produktion vilket gör att du kan börja skicka post digitalt!

6. Prenumerera på nyheter och driftinformation

Missa inga viktiga händelser som kan påverka dina utskick. Skapa en prenumeration för att hålla dig uppdaterad om nyheter inom digital post samt aktuell driftinformation.

Vill du ha information om digitala brevlådor på din webbplats eller i annat material behöver du

  • Informera om att din verksamhet skickar digital post och be besökaren på din webbplats att skaffa en av de anslutna digitala brevlådorna.
  • Informera även de som berörs i din organisation, till exempel kundtjänst och andra som kan få frågor och de som jobbar med utskick kopplat till digitala brevlådor.

Om du som offentlig aktör har frågor kring detta, kontakta info@digg.se.

Lär dig mer

Lär dig mer om hur digital post fungerar samt se aktuell statistik och prognoser för hur tjänster kommer att utvecklas i framtiden.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: