Digitala tjänster

Vi utvecklar och tillhandahåller digitala lösningar och tjänster – själva och tillsammans med andra.

Digital post

Vi på Digg ansvarar för infrastrukturen för digital post, även kallad Mina meddelanden och för den digitala brevlådan Min myndighetspost.

eDelivery

Här hittar du information om den nationella eDelivery plattformen som ska stödja informationsutbyte mellan organisationer inom den offentliga sektorn.

E-legitimering

E-legitimation är en elektronisk id-handling. Här kan du läsa mer om hur det fungerar och vad vi på Digg gör inom området.

E-underskrift

En e-underskrift syns inte, utan består av elektronisk information som bara kan tolkas av en dator. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Peppol

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Här kan du läsa hur Peppol fungerar.

Auktorisationssystem

Genom auktorisationssystem kan offentliga aktörer skaffa tjänster för elektronisk identifiering och digital post. Här kan du läsa mer om hur du som är ansluten till valfrihetssystem och Mina meddelanden påverkas.

Driftinformation

Här hittar du information om planerade och akuta avbrott för de it-tjänster som Digg ansvarar för.

Identitetsmatchning

Identitetsmatchning ska komplettera informationen i en utländsk e-legitimation med svenskt person- eller samordningsnummer.

Sveriges dataportal

Här hittar du information om Sveriges dataportal, som samordnar och tillgängliggör datamängder som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer.