Digitala tjänster

Vi utvecklar och tillhandahåller digitala lösningar och tjänster – själva och tillsammans med andra. Här hittar du befintliga och kommande digitala tjänster till nytta för dig som offentlig aktör och för dig som leverantör av lösningar.

Befintliga tjänster

Här hittar du befintliga digitala tjänster och lösningar att ansluta till och använda.

Kommande tjänster

Här hittar du information om digitala tjänster och lösningar som är under utveckling.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.