Anslutningsprocess för inloggning med e-tjänstelegitimationer

På den här sidan finns samlad information om hur du ansluter er organisation för att möjliggöra inloggning med e-tjänstelegitimationer.

Checklista

  • Jag har bedömt tillitsnivå
  • Jag har planerat vilka kompetenser som krävs för genomförandet
  • Jag har bedömt hur vi ska hantera anställningsidentiet
  • Jag har bedömt hur vi ska hantera e-tjänstelegitimationer som innehåller samordningsnummer
  • Jag har bedömt vem som får göra vad i e-tjänsten och hur vi ska hantera attribut
  • Jag har förberett tekniska tester

Anslutningsprocessen

1. Teckna avtal

Om handläggningsprocessen och hur du tecknar avtal.

Teckna avtal

2. Gör e-tjänsten redo

Planera för e-tjänstens olika delar.

Gör e-tjänsten redo

3. Teknisk anslutning

Så här ansluter du till den tekniska infrastrukturen.

Teknisk anslutning

4. Efter anslutning

Om incidenthantering och uppdateringar vid förändringar.

Efter anslutning

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: