Intygshantering

Byggblock inom området informationsutbyte utvecklar och förvaltar standardiserade mönster eller gemensamma infrastrukturtjänster för enkel digital åtkomst till, och utbyte av, information.

Erbjuder stöd för offentlig förvaltning att utfärda, distribuera och verifiera intyg. Fokus är bärbara, digitala, verifierbara intyg. Intyg som individen bär med sig och som är kryptografiskt verifierbara, exempelvis covidbevis eller så kallade biljettintyg.

Leveranser från byggblocket

Mer om byggblock intygshantering

  • Digg är ansvarig mydnighet

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU. Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: