Erbjud inloggning med svenska e-legitimationer

Genom att erbjuda flera alternativ av e-legitimationer skapar du en e-tjänst som inte är beroende av endast en lösning och du möjliggör för användaren välja mellan flera alternativ för inloggning i era e-tjänster. Idag begränsas vissa användare att nyttja e-tjänster då de av olika skäl inte kan skaffa vissa e-legitimationer

Valfrihetssystem från 1 januari 2024

Det går inte längre att ansluta sig till ett valfrihetssystem då lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering har upphört att gälla.

Vem kan ansluta och erbjuda inloggning med svenska e-legitimationer

I dagsläget är det enbart offentliga aktörer, myndigheter, kommuner och regioner som kan teckna Diggs avtal för att erbjuda inloggning med de svenska e-legitimationer.

Skapa en robust inloggning genom att erbjuda flera alternativ för användaren

Många e-tjänster förlitar sig idag till en enda e-legitimeringslösning vilket gör att åtkomsten till e-tjänsten är beroende av tillgängligheten hos en enda e-legitimationstjänst. Det händer att viktiga e-tjänster inte går att använda på grund av driftstörningar hos en e-legitimationsutfärdare och det innebär problem för användarna. Att kunna erbjuda fler än en e-legitimation som alternativ för inloggning ökar robustheten i systemet, gör tjänsten mindre sårbar och gör e-tjänsten tillgänglig för fler användare.

Inloggning med flera e-legitimationer

Digg har avtal som gör att du som är en upphandlande myndighet kan erbjuda inloggning med flera elegitimationer utan att behöva gå igenom en upphandling. Avtalsformen för e-legitimering som kallas valfrihetssystem. Med valfrihetssystem kan du erbjuda användare inloggning med flera olika e-legitimationer

Valfrihetssystem övergår till auktorisationssystem

Nuvarande avtal som Digg tillhandahåller regleras inom lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen upphör att gälla efter 31 december 2023. De offentliga aktörer och e-legitimationsutfärdare som redan är anslutna till ett valfrihetssystem innan 1 januari 2024 kommer fortsätta vara anslutna i enlighet med reglerna i tidigare gällande lag om valfrihetssystem och enligt villkoren för redan tecknade avtal. Detta gäller till dess att endera part säger upp avtalen i enlighet med villkoren för respektive avtal. Digg har för avsikt att ordna med en övergång från valfrihetssystem till auktorisationssystem för de som är anslutna via valfrihetssystem när auktorisationssystem finns upprättade.

Auktorisationssystem

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: