Rättslig vägledning

Denna rättsliga vägledning vänder sig till samtliga kompetenser som arbetar med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) med syftet att öka förståelsen för lagen och dess tillämpningsområde.

DOS-lagen

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen)[1] trädde i kraft den 1 januari 2019. Enligt 16 § DOS-lagen ska regeringen utse tillsynsmyndighet och i 6 § förordningen (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service (förordningen), framgår att regeringen utser Myndigheten för digital förvaltning (Digg) som tillsynsmyndighet.

Diggs uppdrag är tillsyn och stöd

Digg ska dels bedriva tillsynsverksamhet, dels vara en stödjande verksamhet.[2] Denna rättsliga vägledning vänder sig till samtliga kompetenser som arbetar med DOS-lagen med syftet att öka förståelsen för DOS-lagen och dess tillämpningsområde.

Tillsynsarbete och övervakning

Digg granskar digital offentlig service som tillhandahålls av en offentlig aktör för att se om den lever upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Tillsynsarbetet och övervakning

Stöd och främjande

Digg ska, främst och vid sidan om tillsynsuppdraget, agera som stödjande myndighet beträffande DOS-lagen.

Stödjande myndighet

Bedömningar och ställningstaganden

Löpande i den rättsliga vägledningen framkommer aktuella bedömningar och ställningstaganden som Digg genomfört inom ramen för sin stödjande- och tillsynsverksamhet.

Innehållet i den rättsliga vägledningen har bearbetats och tagits fram efter dialoger med specialist, handläggare, tillsynsansvarig, jurist och kundtjänsthandläggare på Digg.

Källhänvisningar

[1] Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

[2] Prop. 2017/18:299 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se) Länk till annan webbplats. Sidan 63, där regeringen problematiserade, utifrån prop. 2012/13:20, frågan om att låta samma myndighet bedriva tillsyns- och stödjande verksamhet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: