Prioriterade informationsmängder

Det finns vissa kategorier av information som efterfrågas och vars användning redan har visat sig ge ekonomiska eller sociala fördelar. Här kan du läsa om några exempel.

Internationellt prioriterade informationsmängder

Ur ett internationellt perspektiv har prioriterade informationsmängder redan identifierats utifrån att de har ett stort värde för vidareutnyttjande. OECD följer upp nedanstående lista på datamängder på nationell nivå:

 • Brott och rättvisa
 • Demokrati och jämställdhet
 • Energi och Miljö
 • Finanser och budget
 • Företagsinformation
 • Geospatial information
 • Global utveckling och bistånd
 • Hälsa
 • Jordobservation (t.ex. väder, jordbruk, skog, fiske, jakt och viltvård)
 • Statistik
 • Social mobilitet och välfärd
 • Tillförlitlighet (t.ex. verklig huvudman, lobbying, krishantering)
 • Transport och infrastruktur, inkl bredband
 • Utbildning och skolor
 • Upphandling och inköp
 • Vetenskap och forskning

Det finns flera exempel där statliga myndigheter har till uppgift att försörja samhället med information. Det sker inom olika sektorer och består av både informationen i sig och aggregerad som statistik. Denna data är särskilt prioriterad. Säkerställ att ni som producent eller publicerare av denna information lägger upp en plan för att efterleva principer för att tillgängliggöra information.

Data om inköp och upphandlingar

Flera internationellt erkända organisationer såsom OECD och Open Government Partnership lyfter särskilt upp inköps- och upphandlingsdata som särskilt viktiga för samhället. Det finns flera fördelar med att öppna upp offentliga inköp.

 • Verksamheter kan analysera upphandlingsmönster (t.ex. mäta kvaliteten och spåra leverans och milstolpar i kontrakt) och förbättra valuta för pengarna vid upphandling.
 • Företag kan förstå vad myndigheter köper och hur tidigare kontrakt sett ut, vilket kan leda till mer rättvisa konkurrensförhållanden och bättre anbud.
 • Journalister kan övervaka vem som vinner vilka kontrakt när, hur och för vad och hjälper att identifiera intressekonflikter och bluffakturor innan de blir skandaler och dyra misstag.
 • Medborgare kan få reda på vart deras skattepengar går och på så sätt stärka förtroende mellan medborgare och offentlig sektor.
 • Öppenhet och transparens motverkar korruption och stärker medborgarnas förtroende för det offentliga.

Pågående projekt inom leverantörsreskontra

I Sverige pågår flera projekt som verkar för ett tillgängliggörande av inköpsdata, så kallade leverantörsreskontra. Digg samarbetar under 2020 med Open Knowledge Sweden i ett projekt som tar fram stöd i form av en vägledning specifikt för den typen av data.

Open Knowledge Sweden (oknf.org) Länk till annan webbplats.

Öppen upphandling - Open Government Partnership (opengovpartnership.org) Länk till annan webbplats.

Om innehållet på sidan

Informationen på den här enskilda webbsidan har rättighetsmärkningen CC0 1.0.

Det innebär att du får kopiera, modifiera, distribuera och sprida informationen, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

Vid användning eller hänvisning till informationen ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller bekräftaren.

CC0 1.0 (creativecommons.org) Länk till annan webbplats.

Public Domain
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: