2 Metodbeskrivning

2.1 Metod

Byggblocksbeskrivningen är en vidareutveckling av de underlag som Riksarkivet (RA) lämnat in under juni 2022(2). RA har tidigare genomfört utforskande analys varpå Digg har fortsatt att vidareutveckla byggblocksbeskrivningen. Följande har genomförts för att vidareutveckla byggblocksbeskrivningen inklusive dess ingående delar:

  • öppna dialogmöten(3) med intressenter inom Ena
  • överlämning med Riksarkivet
  • analys och omvärldsbevakning.

2.2 Om detta underlag

I denna byggblocksbeskrivning beskrivs värdeerbjudanden, konceptuell lösningsarkitektur och färdplan, samt de förmågor som byggblocket ska bidra till att etablera. I slutet av byggblocksbeskrivningen hålls en rättslig analys som utreder rättsliga förutsättningar samt om informationshantering.

2 Byggblocksbeskrivning för metadata (av Riksarkivet), diarienummer 2022-1928, Myndigheten för digital förvaltning.


3 Digitala möten som genomfördes 12-13 december.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: