Om att jobba på Digg

Idag är vi cirka 140 personer inom ett stort antal yrkesområden. Alla som jobbar på Digg tar del av generösa förmåner. Många av dessa är kopplade till de förmåner som erbjuds till alla anställda inom staten, vissa är unika för Digg.

Hos oss jobbar bland annat:

 • analytiker
 • handläggare
 • jurister
 • kommunikatörer
 • specialister
 • strateger
 • systemutvecklare
 • uppdragsledare
 • verksamhetsutvecklare.

Vi utbildar och ger den vägledning som andra behöver för att fortsätta sin digitala omställning, vi utvecklar och tillhandahåller digitala lösningar och tjänster – själva och tillsammans med andra. Dessutom driver och koordinerar vi insatser för ökad digitalisering, både nationellt och internationellt och identifierar vad som behöver göras och följer upp att utvecklingen går åt rätt håll.

Möt några av våra medarbetare som berättar om hur det är att jobba på Digg

Vill du också jobba med oss?

Titta på våra lediga jobb för att se om du hittar något som passar dig.

Lediga jobb

Vårt uppdrag – att digitalisera Sverige

Digitalisering av offentlig förvaltning är kärnan i vårt uppdrag. Det vill vi spegla i våra arbetssätt och arbetsformer. Därför är det en självklarhet för oss att arbeta digitalt – digitalt först.

Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.

När vi är i Diggs lokaler finns vi på huvudkontoret i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler eller i ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm.

Vi är positivt inställda till distansarbete, utifrån verksamhetens och individens behov. Det förväntas att du är på kontoret minst en dag i veckan och när arbetet kräver det.

Våra förmåner

Det är viktigt att våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Förutom flexibilitet i var och när du jobbar, erbjuder extra föräldralön, friskvård och fler semesterdagar.

Flexibilitet i var och när du jobbar

Vi erbjuder våra medarbetare förtroendearbetstid. Du har möjlighet att arbeta på distans, upp till 4 dagar per vecka, utifrån verksamhetens behov. Vissa arbetsdagar före helgdagar är förkortade.

Friskvård

Du kan använda en timme i veckan till friskvård. Varje år får du upp till 3000 kronor i friskvårdsbidrag.

Semesterdagar

Du får betald semester redan under ditt första år som anställd och kan få upp till 35 semesterdagar beroende på din ålder.

 • Till och med det år du fyller 29 år: 28 semesterdagar
 • Till och med det år du fyller 30 år: 31 semesterdagar
 • Till och med det år du fyller 40 år: 35 semesterdagar

Föräldralön

Vi erbjuder ett extra föräldrapenningtillägg när du är hemma med ditt barn och tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Med det kan du under totalt 360 dagar få en ersättning som motsvarar 90 procent av din inkomst.

Du har också möjlighet att arbeta deltid till och med slutet av det skolår ditt barn fyller 12 år.

Tjänstepension

Tjänstepension ingår som förmån i din anställning ingår. Pensionsavtalet PA 16 omfattar allasom är anställda inom staten. Genom en särskild överenskommelse kan du också ha möjlighet att göra extra insättning till tjänstepensionen.

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har mer informatiom om den statliga tjänstepensionen:

Vård och läkemedel

Du får viss ersättning för läkemedel, läkarbesök och sjukgymnastik. Det finns också företagshälsovård.

Den statliga värdegrunden

Vi som jobbar på Digg omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för din yrkesroll och bygger på demokratiska principer.

Demokrati är den överordnade principen och innebär att all makt utgår från folket. Sveriges medborgare är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Övriga principer är

 • legalitet
 • objektivitet
 • fri åsiktsbildning
 • respekt för lika värde
 • frihet och värdighet
 • effektivitet och service.

Dessa principer ligger till grund för vår verksamhet.

Läs mer om den statliga värdegrunden (forvaltningskultur.s Länk till annan webbplats.

Vår kultur

Vi på Digg vill att vårt arbete och samarbete präglas av respekt och förtroende, att vi skapar värde tillsammans, att vi reflekterar och förbättrar och att vi tar ansvar. Detta beskriver vi i vår medarbetar- och ledarmodell.

Vår medarbetar- och ledarmodell

Modellen består av fyra områden som beskriver hur vi vill att medarbetare och ledare på Digg ska arbeta och samarbeta. Den beskriver också förväntningar på dig som ledare kring hur ska du leda verksamheten och medarbetare. Vi på Digg

 • har respekt och förtroende för andra
 • skapar värde tillsammans
 • reflekterar och förbättrar
 • tar ansvar.

Modellen utgår från Diggs vision – Ett hållbart samhälle som möter människor framtida behov – och våra styrande principer: att skapa förutsättningar att möta förändringar, att sätta det värde vi skapar för människor i fokus och att möjliggöra handlingsutrymme från tydliga ramar. Basen är, som i all vår verksamhet, den statliga värdegrunden.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: