Så behandlar vi dina personuppgifter

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. DIGG följer dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) samt kompletterande dataskyddslagstiftning vid hantering av personuppgifter.