Teckna avtal

Valfrihetssystem efter 31 december 2023

Nuvarande avtal som Digg tillhandahåller regleras inom lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen upphör att gälla efter 31 december 2023. Det innebär att du som offentlig aktörer som vill ansluta till valfrihetssystem måste ha gjort detta innan 1 januari 2024 för att kunna erbjuda inloggning för användare med svenska e-legitimationer.

Läs dokumenten

Fyll i och skriv under avtalet

Fyll i och skriv under två exemplar vardera av följade avtal:

(Avtalet beträffande Sweden Connect är detsamma som för utländska e-legitimationer, så om din organisation redan har tecknat avtalet behöver du inte göra det igen.)

Skicka båda exemplaren av avtalen till:

Digg
Box 14
851 02 Sundsvall

Skicka också med information om returadress för er kopia av avtalen.

Digg handlägger avtalet

Handläggningen tar normalt inte mer än två veckor. När avtalet är klart hör vi av oss med mer information.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: