Bilaga för tillgänglighet inom SDK

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A1.2.1
Version: 1.5

Denna bilaga är en del av regelverket för SDK. Bilagan anger de krav på tillgänglighet som ställs på anslutna deltagarorganisationers tekniska komponenter i produktion. De tekniska komponenter som avses är accesspunkter och meddelandesystem (meddelandetjänster och meddelandeklienter).

Tillgänglighetskrav

Deltagarorganisationen ansvarar för tillgänglighet i sina lokala komponenter och ska löpande bevaka att tillgänglighetskraven efterlevs. Följande krav gäller för SDK produktionsmiljö. Observera att meddelanden inte kan skickas utan eDelivery infrastrukturen därav att vi har tagit med SLA-krav för plattformskomponenter i denna beskrivning.

Accesspunkt

Följande tillgänglighetskrav gäller accesspunkt (AP) som är ansluten till SDK.

Kategori

Krav

Beskrivning av krav

Svarstid

Inom 10 sekunder

Tiden för mottagande AP att skicka transportkvittens.

Tillgänglighet

24/7, 99,5%

AP ska ha en tillgänglighet om 99,5% dygnet runt.

Kapacitet (volym)

99,5%

99,5% av mottagna meddelanden ska kunna kvitteras inom kravet på svarstid.

Robusthet

AP ska ha stöd för omsändning.

Omsändningsperiod:

högst 12 min

Antal omsändningar under perioden: högst 4

Om mottagande AP är otillgänglig ska avsändande AP kunna genomföra omsändningar automatiskt.

Meddelandeklient

Tillgängligheten för meddelandeklienten regleras mellan deltagarorganisation och leverantör av meddelandeklient. Vid extern leverantör av meddelandesystem bör detta regleras i avtal mellan berörda parter.

Deltagarorganisationen ansvarar för att upprätthålla tillgänglighet i meddelandeklienten som motsvarar verksamhetens behov. Det innebär att deltagarorganisationen måste ta hänsyn till mottagande från andra deltagarorganisationer. Sändande organisation får ett kvittensmeddelande när meddelandet har kommit till mottagarens meddelandetjänst. Det innebär att sändande deltagarorganisation ser meddelandet som levererat. Om meddelandeklienten inte fungerar finns det risk för att meddelandet inte kan hanteras av mottagande deltagarorganisation samtidigt som sändande deltagarorganisation tror att det är levererat och hanteras av mottagande verksamhet.

  • Deltagarorgansiationer ansvarar själva för att bedöma om man deltar i tidskritiska verksamhetsprocesser och därigenom behöver följa SDK-gemensamma SLA-nivåer för SDK meddelandeklient.
  • Deltagarorganisationer som inte deltar i tidskritiska verksamhetsprocesser kan ta eget beslut om att ha lägre SLA-nivåer för SDK meddelandeklient.

Kategori

Krav

Beskrivning av krav

Kommentar

Tillgänglighet

24/7, 99,5%

Kravet på tillgänglighet dygnet runt gäller om MK används för att lagra mottagna meddelanden. MK ska då kunna ta emot meddelanden dygnet runt med en tillgänglighet på 99,5%.

Kravet avser teknisk tillgänglighet i mottagande MK, dvs när MK ska kunna ta emot meddelanden. Kravet reglerar inte när verksamheten ska hantera mottagna meddelanden. Detta sker enligt verksamhetens rutiner och handläggningstider.

Tillgänglighet SDK:s gemensamma tjänster

Federationsägaren har som mål att upprätthålla en tillgänglighet enligt nedanstående beskrivning. Deltagarorganisationen äger dock inte rätt att göra gällande några påföljder gentemot federationsägaren om inte nämnda tillgänglighet nås.

Federationsägaren ska vid utförande av service och underhåll av SDK i möjligaste mån undvika störningar eller avbrott i IT-driften och i synnerhet undvika störningar eller avbrott under kontorstid. Federationsägare ska på sätt federationsägaren finner lämpligt meddela deltagarorganisationen inom skälig tid före planerat driftstopp i SDK.

Federationsägare har ett ansvar att ha tillgänglighet för gemensamma tjänster för att stödja SDK-federationen. SLA-nivåer för SDK komponenterna i produktionsmiljön framgår av tabell nedan:

SDK Adressbok

 

SDK adressbok ska vara konfigurerad så att 99% av frågor returneras inom max

2 sekunder

SDK adressbok är att anse som otillgänglig om den kontinuerligt inte går att nå på specificerat sätt under en period av

10 sekunder

SDK adressbok ska vara tillgänglig, mätt som ett månatligt genomsnitt inklusive avbrott för uppdateringar minst

99,8%

Tillgänglighet - Plattformstjänster

SMP Tjänst

 

SMP - Komponentspecifikation

1.0

Servicenivåer för fråga / svar


SMP-tjänsten ska vara konfigurerad så att 99% av frågor returneras inom max

2 sekunder

SMP-tjänsten ska vara tillgänglig, mätt som ett månatligt genomsnitt inklusive avbrott för uppdateringar minst

99,8%

Servicenivåer för administration


SMP-tjänsten är att anse som otillgänglig om den kontinuerligt inte går att nå på specificerat sätt under en period av

15 minuter

SMP-tjänsten ska vara tillgänglig, under kontorstid, mätt som ett månatligt genomsnitt inklusive avbrott för uppdateringar minst

99.5%

Tillgänglighet, support och felhantering för testmiljöer

För komponenter i OPEN-TEST och SDK QA-miljö gäller SLA enligt bästa förmåga.

Miljö: OPEN-TEST (för leverantörer av meddelandesystem)

Beskrivande information

Förklaring

Driftsinformation

Se Driftinformation för Säker digital kommunikation

Servicenivå

Ingen servicenivå definierad men miljön är öppen dygnet runt

Tillgänglighet

Drifttid 24/7

Miljö: SDK QA-miljö

Beskrivande information

Förklaring

Driftsinformation

Se Driftinformation för Säker digital kommunikation

Servicenivå

Ingen servicenivå definierad men miljön är öppen dygnet runt

Tillgänglighet

Drifttid 24/7

 

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: