Länkar och metataggar

Länkregistret

För att kopplingen ska göras mellan Youreurope.eu och era sidor behöver ni registrera era webbsidor i länkregistret. När webbplatsen är registrerad kommer EU-kommissionens sökverktyg att genomsöka er webbplats efter sidor med metataggar och länka dem till Youreurope.eu.

  1. Domännamnet måste vara samma. Det går alltså inte att registrera https://digg.se och sedan finns sidorna under https://www.digg.se. EU-kommissionens sökverktyg funktionen kommer endast att leta efter sidor under det registrerade domännamnet.
  2. Sidorna måste vara åtkomliga via länkar från den sida som är registrerad. De behöver inte vara direkt åtkomliga från första sidan men det måste gå att söka sig ned i hierarkin för att komma till SDG sidorna. Kom ihåg att om någon länk går via ett annat domännamn kommer de inte hittas.
  3. Sidorna och katalogerna måste vara tillåtna att crawla, det får alltså inte förekomma några noindex i någon robots.txt fil eller som metadata på webbsidorna som är vägen fram till er sida som har SDG-taggning.

Det är ni själva som registrerar era webbplatser i länkregistret.

Kontakta sdg@digg.se och meddela att ni har webbplatser att registrera i länkregistret. Ni kommer då att få tillgång till EU-kommissionens kontrollpanel, som innehåller länkregistret.

Metataggar

För att länkregistret som är kopplat till webbplatsen youreurope.eu ska få tillgång till den information som krävs från de berörda sidorna måste ett antal metataggar finnas i den genererade html-koden på webbsidorna.

Metadatan som ska läggas in på de sidor som rörs av SDG-förordningen är följande:

  • En markering som visar att sidan är en del av ingången ingången (<meta name=”sdg-tag” content=”sdg”/>)
  • Medlemsstaten (<meta name=”DC.ISO03166” content=”SE”/>)
  • En regional eller lokal indikator, om den information som lämnas endast gäller regionalt eller lokalt.
  • Det språk som används för informationen på sidan (<meta name=”DC.Language” content=”en”/>)
  • Den typ av tjänst eller tjänster som sidan omfattar: information, förfarande eller hjälp- och problemlösningstjänst (<meta name=”DC.Service” content=”information”/>)
  • Uppgift om vilket område det rör sig om (<meta name=”policy-code” content=”B9”/>)
  • Taggen DC.Policy är valfri men om den används ska den innehålla textuell information om vilken typ av  information/förfarande/hjälp- och problemlösningstjänst som sidan beskriver. (<meta name = "DC.policy " content = "Volunteering in another Member state" />)

Din organisation behöver ha en lokal indikator om ni är flera organisationer på samma nivå, exempelvis Länsstyrelser eller kommuner. Det innebär att ni behöver lägga till taggen DC.Location inklusive er NUTS kod för ert område.

 

Om ni är en kommun ska ni ange LAU-kod för att särskilja er kommun. Det är viktigt utifrån ett användarperspektiv i och med att det underlättar för användaren om denne får upp relevant kommun.

 

Exempel för taggning av Länsstyrelsen Skåne:

 

Det innebär att SDG sidor för Länsstyrelsen Skåne ska taggas med DC.Location och deras NUTS3 kod.

<meta name=”DC.Location” Content=” SE224”/>

 

Det finns mer information om den delen av taggningen i EU-kommissionens dokument EC Crawler Documentation, sida 6. Koderna finns på eurostats webbplats Länk till annan webbplats..

Informationen om sidans språk är ett speciellt fall, för även om det enligt bästa praxis anges att den ska läggas i html-taggen som värdet för egenskapen lang (t.ex. <html lang = "en">) kommer vi också tillgodose situationen där den nödvändiga informationen inte kan placeras där på grund av begränsningar i CMS verktygen. I sådana fall kan språkinformationen placeras i en metatagg med namnet "DC.Language" och värdet ska vara enligt ISO 639-1-koden för språket.

Till exempel: <meta name = "DC.Language" content = "en" />

Det är obligatoriskt att tillhandahålla information om sidans språk.

DC.Policy

Nej, men rekommenderad

Innehåller information om namnet på området som omfattas av sidan enligt bilaga I och II (http://purl.org/dc/terms/Policy)

Annex I och II områdesnamn

annex I and II.xlsx

Exempel

Om vi ​​t.ex. tar informationssidan för att förnya skaffa eller förnya sitt körkort (C2 i bilaga I) kommer märkningen att se ut som i exemplet nedan.

<html lang = "en" />

<meta name = "sdg-tag" content = "sdg" />

<meta name = "DC.ISO3166" content = SE" />

<meta name = "DC.Service" content = "information" />

<meta name = "policy-code" content = "C2" />

<meta name = "DC.Policy" content = " acquiring and renewing a driving licence" />

Vad händer om något tag behöver innehålla flera värden?

Om en av taggarna måste innehålla mer än ett värde måste dessa värden separeras med ett semikolon-tecken (;).

Till exempel: <meta name = "DC.Service" content = "information;procedure" />

För att sökroboten ska kunna hitta rätt metataggar och extrahera informationen från webbsidorna måste DC-prefixet användas när metatagg-namnet är en del av Dublin Core-elementen.

Servrarna för webbplatserna som har anmälts i länkregistret måste ge åtkomst till sökroboten.

Kanoniska taggar

Om sidan har en canonical meta-data tagg måste URLen i den taggen matcha sidans URL annars kommer den inte att indexeras eftersom canonical taggen kommer peka på att detta är samma sida som man skulle kommit till enligt den URL som finns i taggen. Det gör att crawlern inte kommer indexera denna sida eftersom det då kan bli dubbletter.

Dokument och länkar

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: